Tìm kiếm thông tin
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ lao động - thương binh và xã hội quý I, năm 2019
Ngày cập nhật 03/04/2019

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã, Nghị quyết của Chi bộ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động tổ chức triển khai thực hiện, kết quả đạt được như sau:

 

I. Kết quả thực hiện quý I, năm 2019

1.Về công tác chuyên môn

1.1. Lao động, việc làm, quản lý dạy nghề

a. An toàn lao động, tiền lương

Thực hiện Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Công văn số 02/LĐTBXH-LĐTL ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Sở Lao động - TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Ngày 18/02/2019 Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn hướng dẫn các doanh nghiệp việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng trên địa bàn thị xã.

b. Việc làm

Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2019. Phấn đấu giải quyết việc làm mới 1.700 lao động, phấn đấu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, số lượng  từ 100 đến 120 lao động (Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 16/01/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà), phối hợp các đơn vị có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động) thực hiện công tác tuyên truyền, tuyển chọn đối tượng đủ điều kiện để tư vấn xuất khẩu lao động; tham gia buổi triển khai về xuất khẩu lao động tại Sở lao động – Thương binh và Xã hội.

c. Quản lý dạy nghề

Phối hợp Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên tư vấn 119 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự để triển khai các lớp đào tạo nghề, tham mưu Ủy ban nhân dân ban hành kế hoạch về đào tạo sơ cấp nghề năm 2019 trên địa bàn thị xã.

1.2. Chính sách người có công

Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn; tham mưu công tác tổ chức tặng quà Tết nguyên đán kỷ hợi năm 2019; chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng chính sách.

Quản lý chi trả trợ cấp người có công và thân nhân người có công với cách mạng 3.729 lượt đối tượng, với số tiền hơn  5,414 tỷ đồng; Quản lý chi mua thẻ BHYT cho hơn 1.270 đối tượng với số tiền gần 950 triệu đồng; Quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục và các chế độ chính sách có công khác với số tiền  hơn 500 triệu đồng;

Kiểm tra thực trạng các công trình ghi danh, ghi công, Nghĩa trang liệt sĩ của các xã, phường để có kế hoạch tổng hợp tham mưu UBND thị xã trình cấp trên xem xét cấp kinh phí nâng cấp.

Công tác giải quyết hồ sơ tồn đọng chính sách người có công:

-Báo cáo tình hình giải quyết 05 trường hợp tồn đọng công nhận liệt sĩ do quân đội thụ lý và tiếp thu thêm ý kiến chỉ đạo giải quyết các trường hợp cụ thể. Trong đó:  phối hợp với UBND phường Hương Xuân trả hồ sơ 03 trường hợp, lý do là có 02 trường hợp không đủ điều kiện do không trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, 01 trường hợp tiếp tục cung cấp các giấy tờ để tiếp tục xem xét; phường Hương Hồ 01 trường hợp, lý do tham gia lực lượng tự vệ địa phương, chuyển ngành LĐ-TB&XH thụ lý, tham mưu; xã Hương Thọ 01 trường hợp, lý do đã có kết quả xác minh của Công an thị xã Hương Trà đối tượng tham gia du kích địa phương.

-Tham mưu UBND thị xã văn bản đề nghị Công an thị xã kiểm tra xác minh thông tin của các nhân chứng để bổ sung hồ sơ đối với trường hợp Bà Võ Thị Điễu ở đơn vị xã Hương Toàn, vì trong hồ sơ người làm chứng đã từ trần, nội dung giấy xác nhận chưa cụ thể.      

1.3. Chính sách Bảo trợ xã hội

Quản lý chi trả trợ cấp Bảo trợ xã hội trên 18.880 lượt đối tượng số tiền hơn 6,9 tỷ đồng; Quản lý chi trả trợ cấp mai táng phí, trợ cấp đột suất hơn 50 đối tượng  với số tiền hơn 300 triệu đồng; Quản lý chi mua thẻ BHYT cho hơn 5.290 đối tượng với số tiền gần 5 tỷ đồng .

1.4. Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Tham mưu UBND thị xã tham gia góp ý dự thảo kế hoạch công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Văn phòng Dự án Zhishan Foundation Taiwan (nhà tài trợ Đài Loan) cấp phát học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã 92 suất, số tiền 62,4 triệu đồng. Tham mưu UBND thị xã ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn thị xã; Phối hợp UBND các phường, xã, các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em học sinh lớp 6, lớp 7, số lượng 100 em học sinh.

1.5. Công tác trao tặng quà Tết dịp Kỷ Hợi

Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi (năm 2019) đã tham mưu cho UBND thị xã tổng hợp, phân loại, chọn đối tượng tiêu biểu để lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thị xã thăm tặng quà dịp Tết Kỷ Hợi với hơn 15.202 suất quà tặng, số tiền trên 3,4 tỷ đồng.

Quà tặng đến tay đối tượng chính sách và các đối tượng yếu thế khác đến nay không có ý kiến thắc mắc kiến nghị của đối tượng và nhân dân, tất cả trên địa bàn thị xã đều được nhận quà kịp thời.

1.6. Hoạt động bình đẳng giới

Tham mưu UBND thị xã tham gia góp ý dự thảo kế hoạch công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới, nâng cao hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ. Thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức nhằm thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới.

1.7. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội

Phối hợp Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội hướng dẫn các phường, xã thực hiện đăng ký không có tệ nạn ma túy mại dâm năm 2019.Xây dựng kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã năm 2019.

1.8. Công tác hỗ trợ tiền học phí đối với sinh viên thuộc gia đình bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển

Hỗ trợ học phí cho sinh viên đại học thuộc hộ gia đình bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển cho 10 sinh viên, số tiền 79,2 triệu đồng.

1.9. Công tác cải cách hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong đó tập trung vào công tác đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các chính sách, chế độ ưu đãi, đảm bảo công bằng, dân chủ theo quy định của pháp luật. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Ủy ban nhân dân thị xã.

1.10. Công tác kiểm tra giám sát, đơn thư về chế độ chính sách

Cuối năm 2018, kiểm tra phát hiện xã Hương Phong thực hiện chính sách Bảo trợ xã hội chậm trể chuyển mức, chậm cắt giảm đối tượng hết điều kiện hưởng trợ cấp, số tiền đối tượng hưởng sai điều kiện tiêu chuẩn quy định và đã tham mưu UBND thị xã giải quyết kịp thời theo quy định. Cụ thể:

*Đối tượng đề nghị điều chỉnh mức trợ cấp và hệ số trợ cấp: 08 trường hợp

-Khuyết tật nặng:  04 trường hợp (điều chỉnh giảm mức trợ cấp, có thu hồi chệnh lệch trợ cấp)

-Khuyết tật nặng là người cao tuổi:  02 trường hợp (điều chỉnh tăng trợ cấp)

-Người cao tuổi cô đơn trên 80 tuổi:  02 trường hợp(điều chỉnh tăng trợ cấp)

*Hộ gia đình nuôi người khuyết tật đặc biệt nặng : 02 hộ, chưa thực hiện hồ sơ trợ cấp cho Hộ gia đình nuôi người khuyết tật đặc biệt nặng

*Đối tượng hết điều kiện hưởng trợ cấp, đã chết cần thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng hoặc thôi hưởng : 08 trường hợp

-Người đơn thân nuôi 02 con nhỏ thuộc hộ nghèo:  01 trường hợp (thu hồi trợ cấp do năm 2018 thoát nghèo) 

-Người khuyết tật nặng: 01 trường hợp

-Người từ đủ 80 tuổi trở lên đã từ trần:  05 trường hợp (trong đó có 02

-Khuyết tật Đặc biệt nặng là người cao tuổi:  01 trường hợp

Số tiền đề nghị truy thu và thu hồi hưởng sai điều kiện tiêu chuẩn quy định với 05 trường hợp, số tiền 7.155.000đồng. Trong đó: truy thu 04 trường hợp, số tiền 3.915.0000đồng, thu hồi: 01 trường hợp, số tiền 3.240.000đồng.

Đã rà soát và tham mưu UBND thị xã ban hành quyết định thu hồi trợ cấp 01 định suất Bảo trợ xã hội người cao tuổi, do trùng đối tượng (một đối tượng có 02 mức trợ cấp khác nhau) trú tại Tổ dân phố Thanh Lương 3, phường Hương Xuân, số tiền 3.510.000đồng.

Phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tỉnh TT Huế, UBND xã Hương Toàn giải quyết dứt điểm đúng quy định Pháp luật 01 trường hợp có Đơn thư phản ánh, kiến nghị vượt cấp, đề nghị được xem xét hưởng chính sách trợ cấp Bảo trợ xã Hội hàng tháng đối với Ông Bùi Quang Thiện, trú tại Thôn Giáp Đông, xã Hương Toàn.

II. Phương hướng nhiệm vụ quý II, năm 2019

1.Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc đăng ký thang lương bảng lương của các công ty doanh nghiệp trên địa bàn thị xã (theo mức lương tối thiểu vùng); tăng cường tuyên truyền pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động.

2. Phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã triển khai các lớp đào tạo nghề lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-CP và đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động.

3. Thực hiện kịp thời đối với chính sách người có công.

4. Tham mưu UBND thị xã sửa chữa một số mộ liệt sỹ, Nghĩa trang liệt sỹ đang xuống cấp.

5. Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các Trung tâm Điều dưỡng trong và ngoài tỉnh để tổ chức đưa người có công với cách mạng thuộc thẩm quyền quyền quản lý đi điều dưỡng, chỉ tiêu giao 666 người (trong đó: tại Trung tâm của tỉnh 204 người, ngoài tỉnh 113 người)

6. Tham mưu UBND thị xã quyết định trợ cấp BTXH hàng tháng cho các nhóm đối tượng yếu thế, người cao tuổi, trợ cấp đột xuất khác; xây dựng kế hoạch đi kiểm tra công tác chi trả, công tác tiếp nhận hồ sơ, lưu trữ hồ sơ về Bảo trợ xã hội và Người có công năm 2019.

7. Đẩy mạnh thực hiện tốt cải cách hành chính.

8. Phối hợp UBND các phường, xã, các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động

9. Một số công tác chuyên môn khác

 

Phòng LĐ-TB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 2.827