Tìm kiếm thông tin
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp triển khai công tác GPMB liên quan đến dự án xử lý, khắc phục điểm đen tai nạn giao thông
Ngày cập nhật 03/04/2019

Ngày 26/3/2019, UBND thị xã đã ban hành thông báo số 203/TB-UBND về việc kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Ty - Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp triển khai công tác GPMB liên quan đến dự án xử lý, khắc phục điểm đen tai nạn giao thông đoạn Km 810+00 – Km 811+600 Quốc lộ 1 A qua địa bàn phường Tứ Hạ thị xã Hương Trà. Sau các ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp đi đến thống nhất. Đồng chí Nguyễn Xuân Ty - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã kết luận:

 

Hoan nghênh các Doanh nghiệp có các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi đất của đường bộ để phục vụ cho công tác thi công dự án xử lý, khắc phục điểm đen tai nạn giao thông đoạn Km 810+00 – Km 811+600 quốc lộ 1 A qua địa bàn phường Tứ Hạ thị xã Hương Trà đã chủ động phối hợp với chủ đầu tư và địa phương trong quá trình triển khai dự án. Để đảm bảo tiến độ thi công và hoàn thành Dự án trước ngày 02/6/2019. Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu:

1. Đề nghị Chi cục quản lý đường bộ II.6 (chủ đầu tư) cung cấp đầy đủ các hồ sơ liên quan đến dự án về UBND thị xã (qua phòng Quản lý đô thị thị xã) để thuận lợi trong quá quá trình phối hợp triển khai công tác GPMB, thi công, quản lý và vận hành công trình về sau này.

2. Chủ đầu tư, đơn vị thi công chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các Doanh nghiệp có các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án tiến hành kiểm tra, khảo sát thực địa để xây dựng kế hoạch di dời các công trình hạ tầng báo cáo UBND thị xã trước ngày 30/3/2019.

3. Đối với hệ thống cây xanh: Giao trách nhiệm Trưởng phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với UBND phường Tứ Hạ và các cơ quan liên quan khẩn trương làm việc với đơn vị tư vấn khảo sát, lập Phương án bảo vệ, di dời cây xanh nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án (có dự toán chi tiết); báo cáo UBND thị xã trước ngày 05/4/2019

4.Đối với hệ thống điện chiếu sáng:

- Ban QLDA ĐTXD KV thị xã khẩn trương hoàn thiện báo c áo kinh tế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế dự toán dự án di dời, cải tạo và xây mới hệ thống điện chiếu sáng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Phối hợp với phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính Kế hoạch và các đơn vị liên quan thẩm định, trình UBND thị xã phê duyệt theo quy định. Các công việc trên hoàn thành trước ngày 10/4/2019.

- Trước mắt, giao trách nhiệm phòng TCKH tham mưu UBND thị xã bố trí vốn để thực hiện việc di dời, cải tạo và xây mới hệ thống điện chiếu sáng; bảo vệ và di dời hệ thống cây xanh theo phương án đã được UBND thị xã phê duyệt. Đồng thời, tham mưu UBND thị xã văn bản trình UBND tỉnh hỗ trợ phần kinh phí trên.

5. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại của các công trình thiết yếu, bảo đảm an ninh an toàn thông tin, an toàn giao thông, tác động ảnh hưởng đến dân sinh kinh tế của nhân dân … Đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công trong quá trình thi công cần thường xuyên phối hợp chặc chẽ với các cơ quan hữu quan của thị xã (Phòng Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐTXD KV thị xã, UBND phường Tứ Hạ…), các đơn vị có công trình thiết yếu phải di dời, giải tỏa để thống nhất xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh, bảo đảm tính đồng bộ, an toàn, tạo điều kiện để hoàn thành công trình đúng tiến độ.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Trong 2 ngày 25-26/7, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 717