Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2018 - 2020
Ngày cập nhật 03/04/2019

Ngày 25 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc công nhận 45 (bốn mươi lăm) xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2018-2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế (có danh sách kèm theo).

 

Tập tin đính kèm:
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế trong việc chỉ đạo, điều...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.473
Truy câp hiện tại 2.100