Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2018 - 2020
Ngày cập nhật 03/04/2019

Ngày 25 tháng 3 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc công nhận 45 (bốn mươi lăm) xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2018-2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế (có danh sách kèm theo).

 

Tập tin đính kèm:
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.984.862
Truy câp hiện tại 1.037