Tìm kiếm thông tin
Quyết định về điều chỉnh diện tích giao đất ở cho ông Nguyễn Công và bà Lê Thị Thanh Thoại
Ngày cập nhật 03/04/2019

Ngày 26 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích giao đất ở cho ông Nguyễn Công và bà Lê Thị Thanh Thoại đã được UBND thị xã giao đất tại Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2018, cụ thể:

 

- Diện tích giao đất cũ: 253,9m2 (thửa đất số 234, tờ bản đồ số 10).

- Nay điều chỉnh diện tích giao mới: 228,6m2 (thửa đất số 234, tờ bản đồ số 10).

Lý do điều chỉnh: Thực hiện điều chỉnh diện tích giao đất theo Bản vẽ QH kèm theo Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của UBND thị xã Hương Trà về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại Tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà; và phương án giao đất kèm theo Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của UBND thị xã Hương Trà.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.984.862
Truy câp hiện tại 1.039