Tìm kiếm thông tin
Khai mạc lớp huấn luyện dân quân cụm 3
Ngày cập nhật 03/04/2019

Sáng 25/03/2019, Ban chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà khai mạc lớp huấn luyện dân quân cụm Hương Xuân, Hương Chữ, Hương An năm 2019.

 

Trong thời gian từ 25 -30/3, 90 chiến sĩ là lực lượng dân quân tự vệ của 3 phường Hương Xuân, Hương Chữ, Hương An sẽ được phổ biến các chuyện đề chính trị như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau khi học tập chính trị, các chiến sĩ được huấn luyện quân sự về điều lệnh đội ngũ, hướng dẫn kỹ thuật chiến đấu bộ binh, các tư thế, động tác ném lựu đạn, ném lựu đạn xa trúng đích, kỹ thuật thuốc nổ; kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC, hiểu biết chung về thuốc nổ; một số phương tiện gây nổ; các tư thế, động tác vận động trong chiến đấu; …

Lớp huấn luyện nhằm giáo dục chính trị, pháp luật – huấn luyện quân sự cho cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân. Qua đó, từng bước nâng cao về trình độ kỹ thuật, chiến thuật nhằm bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống, góp phần làm tốt nhiệm vụ quân sự – quốc phòng năm 2019.

 

Ngọc Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế trong việc chỉ đạo, điều...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.609
Truy câp hiện tại 2.134