Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của ông Trần Văn Đôn; địa chỉ: TDP Thanh Tiên, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 02/04/2019

Ngày 29/3/2019, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 233/UBND-NC trả lời đơn của ông Trần Văn Đôn  với nội dung như sau: Thửa đất số 182, tờ bản đồ số 48 (bản đồ địa chính năm 2010 chỉnh lý năm 2015), diện tích 115.8 m2 , địa chỉ: Tổ dân phố Thanh Tiên, phường Hương Xuân. Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của phường Hương Xuân đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phên duyệt tại Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 30/6/2014, thửa đất trên nằm trong vùng giữ nguyên hiện trạng là đất ở. Tuy nhiên, theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 27/02/2014, thửa đất trên thuộc quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp (đất lúa). Việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã căn cứ quy hoạch sử dụng đất của thị xã đến năm 2020 để thụ lý, xác định thửa đất trên không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận là có cơ sở.

Do đó, việc ông đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất đất số 182, tờ bản đồ số 48 (bản đồ địa chính năm 2010 chỉnh lý năm 2015), diện tích 115.8 m2 , địa chỉ: Tổ dân phố Thanh Tiên, phường Hương Xuân, mục đích sử dụng là đất ở, là không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do không phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân và đơn vị tư vấn rà soát lại định hướng quy hoạch tại khu vực thửa đất nêu trên, tham mưu điều chỉnh theo đúng định hướng phát triển đô thị và đúng thực tế quản lý sử dụng đất. Sau khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì sẽ tiếp tục xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông.

Thửa đất số 182, tờ bản đồ số 48 (bản đồ địa chính năm 2010 chỉnh lý năm 2015), diện tích 115.8 m2 , địa chỉ: Tổ dân phố Thanh Tiên, phường Hương Xuân. Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của phường Hương Xuân đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phên duyệt tại Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 30/6/2014, thửa đất trên nằm trong vùng giữ nguyên hiện trạng là đất ở. Tuy nhiên, theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 27/02/2014, thửa đất trên thuộc quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp (đất lúa). Việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã căn cứ quy hoạch sử dụng đất của thị xã đến năm 2020 để thụ lý, xác định thửa đất trên không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận là có cơ sở.

Do đó, việc ông đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất đất số 182, tờ bản đồ số 48 (bản đồ địa chính năm 2010 chỉnh lý năm 2015), diện tích 115.8 m2 , địa chỉ: Tổ dân phố Thanh Tiên, phường Hương Xuân, mục đích sử dụng là đất ở, là không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do không phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân và đơn vị tư vấn rà soát lại định hướng quy hoạch tại khu vực thửa đất nêu trên, tham mưu điều chỉnh theo đúng định hướng phát triển đô thị và đúng thực tế quản lý sử dụng đất. Sau khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì sẽ tiếp tục xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
              Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.433