Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Ích; địa chỉ: 133 Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 02/04/2019

 Ngày 26/3/2019, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 617/UBND-NC trả lời đơn của oong Nguyễn Văn Ích  với nội dung như sau: - Về diện tích cấp đổi Giấy chứng nhận: Theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính năm 2010, xác định thửa đất số 161, tờ bản đồ 34, địa chỉ thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà do ông Nguyễn Văn Ích đang sử dụng có diện tích 897,6 m2 , kèm theo bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất do đơn vị đo đạc là Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh lập vào thời điểm năm 2010. Theo đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận lập ngày 03/02/2012, ông, bà Nguyễn Văn Ích-Cao Thị Hồng đã kê khai đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận tại thửa đất số 161, tờ bản đồ 34, diện tích 897,6 m2 đúng theo thông tin thửa đất tại Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh (nay là Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh) lập ngày 06/3/2014, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã) ký ngày 25/6/2015.

Như vậy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp ngày 17/8/2015 cho ông bà Nguyễn Văn Ích-Cao Thị Hồng tại thửa đất số 161, tờ bản đồ 34, diện tích 897,6 m2 đúng theo hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền và đúng theo dữ liệu địa chính tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

- Về hạn mức công nhận đất ở: Tại thời điểm lập hồ sơ cấp đổi ông, bà Nguyễn Văn Ích-Cao Thị Hồng không có đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở, không bổ sung sổ hộ khẩu và giấy xác nhận nhân khẩu của Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh theo quy định. Do đó, khi cấp đổi giấy chứng nhậ ông Nguyễn Văn Ích được công nhận 01 lần hạn mức đất ở là 400 m2 theo quy định.

Việc Ủy ban nhân dân thị xã cấp đổi Giấy chứng nhận cho ông tại thửa đất số 161, tờ bản đồ 34, diện tích 897,6 m2 , mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn 400,0 m2 , đất trồng cây lâu năm 497,6 m2 , thời hạn sử dụng: đất ở tại nông thôn: lâu dài, đất trồng cây lâu năm: Đến ngày 01/7/2064 là đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

- Về nội dung đề nghị cấp đổi theo hiện trạng sử dụng đất: Hiện nay, Ủy ban nhân dân thị xã đã giao trách nhiệm cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã kiểm tra, đề xuất đối với diện tích tăng thêm so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hướng dẫn công dân thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Về diện tích cấp đổi Giấy chứng nhận: Theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính năm 2010, xác định thửa đất số 161, tờ bản đồ 34, địa chỉ thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà do ông Nguyễn Văn Ích đang sử dụng có diện tích 897,6 m2 , kèm theo bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất do đơn vị đo đạc là Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh lập vào thời điểm năm 2010. Theo đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận lập ngày 03/02/2012, ông, bà Nguyễn Văn Ích-Cao Thị Hồng đã kê khai đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận tại thửa đất số 161, tờ bản đồ 34, diện tích 897,6 m2 đúng theo thông tin thửa đất tại Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh (nay là Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh) lập ngày 06/3/2014, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã) ký ngày 25/6/2015.

Như vậy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp ngày 17/8/2015 cho ông bà Nguyễn Văn Ích-Cao Thị Hồng tại thửa đất số 161, tờ bản đồ 34, diện tích 897,6 m2 đúng theo hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền và đúng theo dữ liệu địa chính tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

- Về hạn mức công nhận đất ở: Tại thời điểm lập hồ sơ cấp đổi ông, bà Nguyễn Văn Ích-Cao Thị Hồng không có đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở, không bổ sung sổ hộ khẩu và giấy xác nhận nhân khẩu của Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh theo quy định. Do đó, khi cấp đổi giấy chứng nhậ ông Nguyễn Văn Ích được công nhận 01 lần hạn mức đất ở là 400 m2 theo quy định.

Việc Ủy ban nhân dân thị xã cấp đổi Giấy chứng nhận cho ông tại thửa đất số 161, tờ bản đồ 34, diện tích 897,6 m2 , mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn 400,0 m2 , đất trồng cây lâu năm 497,6 m2 , thời hạn sử dụng: đất ở tại nông thôn: lâu dài, đất trồng cây lâu năm: Đến ngày 01/7/2064 là đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

- Về nội dung đề nghị cấp đổi theo hiện trạng sử dụng đất: Hiện nay, Ủy ban nhân dân thị xã đã giao trách nhiệm cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã kiểm tra, đề xuất đối với diện tích tăng thêm so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hướng dẫn công dân thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
              Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.056.623
Truy câp hiện tại 1.437