Tìm kiếm thông tin
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 3 năm 2019
Ngày cập nhật 17/04/2019

I. TÌNH HÌNH:

1. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

a) Sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019: Đến nay, cây lúa đã trổ khoản 20ha (Hương Văn), diện tích còn lại đang giai đoạn làm đòng, nhìn chung cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt; cây lạc đang giai đoạn ra hoa, đâm tia; ngô đã gieo trồng được 150ha, sắn đã trồng được 650.

 

* Tình hình sâu bệnh:

- Cây lúa: Sâu cuốn lá nhỏ tuổi 4- 5, mật độ phổ biến dưới 10 -15 con/m2. Rầy nâu đang nở tuổi 1,2,3 rãi rác trên nếp địa phương, Xi23, HT1 (Thanh Phước, Thuận Hòa, Vân An, Đông Toàn...), mật độ phổ biến thấp 300- 500 con/m2. Bệnh khô vằn gây hại rải rác.

- Cây lạc: Bệnh héo rũ mốc đen, mốc trắng tiếp tục gây hại trên diện rộng, tỷ lệ 2- 5%. Bệnh đốm vòng, gỉ sắt gây hại rải rác các ruộng chăm sóc kém, thiếu nước. Sâu ăn lá hại cục bộ một số ruộng, tuổi 2- 4, mật độ phổ biến 5-10 con/m2.

- Cây cao su: Bệnh loét sọc miệng cạo, bệnh xì mủ,... gây hại rải rác chủ yếu trên cây cao su giai đoạn kinh doanh.

b) Công tác chăn nuôi thú y và nuôi trồng thủy sản:

- Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn và địa phương nghiêm túc tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Công điện, Kế hoạch của tỉnh và thị xã về việc tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2019 trên địa bàn thị xã.

- UBND các phường, xã chỉ đạo Ban Chăn nuôi Thú y, các đoàn thể, tổ dân phố, thôn khẩn trương rà soát lại tổng đàn lợn, tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn tại địa phương. Tập trung chỉ đạo tiêm phòng các loại vắc xin Dịch tả, Phó thương hàn, Tụ huyết trùng cho đàn lợn theo kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 14/01/2019 về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân 2019. Đến nay, đã tiêm phòng Tụ huyết trùng trâu bò đạt 50% so với kế hoạch, Vắc xin tam liên lợn đạt 63% so với kế hoạch; Đã cấp phát 1.000 lít hóa chất cho các phường, xã tổ chức tiêu độc khử trùng môi trường.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến cộng đồng dân cư để người dân không tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu vào địa bàn thị xã tiêu thụ; không mua bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y để hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh.

- Phân công cán bộ tăng cường công tác giám sát ở cơ sở chăn nuôi, các điểm giết mổ trên địa bàn. Thực hiện lấy mẫu khi có dấu hiệu lợn ốm và chết để gửi đi xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu phi để triển khai ngay các biện pháp chống dịch, không để dịch lây lan ra diện rộng.

*Tình hình nuôi trồng thủy sản:  Đến nay, đã cải tạo 195 ha/306ha (Hải Dương 45 ha, Hương Phong 150 ha), Thả nuôi: Tôm thẻ chân trắng 50 vạn con, Tôm sú P15: 2,5 triệu con, tôm sú giống 1,8 triệu con, cua giống 3,1vạn con, cua khay 7 vạn con,  cá các loại 2,95 vạn con.

2. Công tác thu thuế: Tổng thu ngân sách 3 tháng đầu năm ước thực hiện 32,935 tỷ đồng, đạt 12,28 % so dự toán tỉnh giao và đạt 11,42 % so chỉ tiêu phấn đấu cả năm. Trong đó, các khoản giao thị xã, xã, phường thu ước thực hiện 25,795 tỷ đồng, đạt 18,03 % dự toán tỉnh giao và 15,82 % chỉ tiêu phấn đấu (Thu ngoài quốc doanh 7,28 tỷ đồng, đạt 18,2 % dự toán tỉnh giao; thu tiền sử dụng đất 10,62 tỷ đồng, đạt 26,55 % dự toán tỉnh giao và 17,7 % chỉ tiêu phấn đấu; còn lại là các khoản thu khác); các khoản Cục thuế trực tiếp quản lý thu ước thực hiện 7,14 tỷ đồng, đạt 5,78 % kế hoạch.

Đang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 28 lô với tổng diện tích 7.859,7 m2 có giá khởi điểm gần 5,4 tỷ đồng tại các Khu quy hoạch trên địa bàn thị xã; cụ thể: Hương Xuân 02 lô, Hải Dương 02 lô, Hương Bình 08 lô (Dự kiến tổ chức đấu giá vào ngày 05/4/2019); Tứ Hạ 03 lô, Hương Vân 03 lô, Hương Văn 04 lô (Dự kiến tổ chức đấu giá vào ngày 11/4/2019); Bình Điền 06 lô (Dự kiến tổ chức đấu giá vào ngày 12/4/2019).

3. Công tác giải phóng mặt bằng:

* Khu quy hoạch Triều Sơn Trung tại xã Hương Toàn:

- Đang lập hồ sơ kết thúc công khai để trình thẩm định, phê duyệt về đất và tài sản cho hộ ông Lê Phước Quý.

- Đợt 2: Phòng Tài nguyên Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường về đất và tài sản cho 03 hộ.

* Khu QH TDP 3, phường Hương Chữ: Phòng TNMT đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất của 13 hộ.

* Đường điện 220Kv Huế - Đông Hà đi qua 07 xã/phường: Hiện, đang công khai lấy ý kiến về phương án bố trí đất ở cho các hộ bị ảnh hưởng;

Đối với tài sản của 03 tổ chức (Công ty Coxano, Chi cục Kiểm lâm, Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong): Đang tổ chức triển khai các nội dung tại Thông báo kết luận số 65/TB-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh.

* Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ: Phòng TNMT đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất của 47 hộ.

* Dự án xây dựng doanh trại BCH quân sự thị xã tại phường Hương Văn:

- Về đất nông nghiệp: Đã hoàn thành công tác kiểm kê, đã chuyển hồ sơ để UBND phường xác nhận nguồn gốc sử dụng đất. Đồng thời, Trung tâm PTQĐ đã thực hiện việc chi trả tạm ứng, tạm giao mặt bằng cho BCH Quân sự tỉnh thi công xây dựng một số hạng mục theo chỉ đạo của UBND thị xã tại văn bản số 2452/TB-UBND ngày 16/10/2018. 

Phòng Tài nguyên Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường về đất và tài sản của 18 hộ.

- Về mồ mả: Đã kiểm kê xong, Trung tâm PTQĐ đang hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định điều kiện bồi thường.

* Đường ngoài hàng rào khu công nghiệp Tứ Hạ:

- Đã bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư thi công khoảng 500m đoạn đi qua đất nông nghiệp do UBND phường quản lý.

- Đã kiểm kê, hiện Chủ đầu tư đang yêu cầu đơn vị tư vấn đo đạc bản đồ GPMB điều chỉnh lại hồ sơ địa chính theo đúng hiện trạng các hộ dân đang sử dụng. 

- Về mồ mả: Đang tiến hành kiểm kê theo danh sách các hộ dân đăng ký.

* Nâng cấp, mở rộng đường vào Lăng Vua Gia Long, tại xã Hương Thọ

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với UBND xã Hương Thọ, Chủ đầu tư tổ chức họp dân công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất trồng lúa của 05 hộ cuối tuyến: Đã chi tạm ứng trước 50% giá trị để thi công bãi đổ xe.

- Đợt 3: Đã chi tạm ứng trước 50% giá trị cho 23/29 hộ, Trung tâm PTQĐ thị xã tiếp tục vận động 06 hộ chưa đồng ý nhận tiền tạm ứng và chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đang hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định điều kiện bồi thường về đất và tài sản.

- Đang xin ý kiến của UBND tỉnh và Hội đồng tư vấn tỉnh về chủ trương hỗ trợ khác về đất và tài sản của hộ ông Mai Ngọc Phương.

* Điện 500KV qua 06 xã/phường: (Tổng 41 móng trụ)

- Đã tổ chức họp dân thông qua chủ trương thực hiện dự án tại 06 xã/phường để tiến hành kiểm kê, kiểm đếm.

- Đang tiến hành kiểm kê, kiểm đếm tại các xã/phường: Hương Bình, Hương Vân, Hương Hồ, Bình Thành và Hương Thọ.

4. Công tác chỉ đạo điều hành và Văn hóa xã hội:

- Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức Hội nghị giao ban Xây dựng cơ bản và Thu ngân sách Quí I năm 2019 và triển khai nhiệm vụ cho các tháng còn lại.

- Tổ chức làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế về giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên đến bồi thường GPMB dự án đầu tư hạ tầng tại Khu công nghiệp Tứ Hạ; làm việc với Ban quản lý Dự án đường cao tốc Cam lộ - Túy Loan đi quan địa bàn thị xã; làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh và Chi cục Kiểm lâm về việc thống nhất số liệu rà soát chuyển loại rừng trên địa bàn thị xã.

- Lãnh đạo thị xã đi kiểm tra một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã và khảo sát dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái biển Hải Dương tại xã Hải Dương; phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư và Sở Xây dựng đi kiểm tra thực địa lò GMGS tại phường Hương An và Hương Chữ...

- Tổ chức làm việc các ngành và UBND các xã, phường triển khai cấp bách  công tác khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên toàn địa bàn thị xã; Làm việc với phòng Kinh tế về rà soát công tác chuyển đổi chợ, đề án tái cơ cấu nông nghiệp, danh mục Khoa học công nghệ trên địa bàn thị xã.     

- Tổ chức làm việc Đảng ủy Phường Hương An về chủ trương xây dựng lò GMGS trên địa bàn phường; làm việc với UBND xã Hương Phong về giải quyết vướng mắc đối với các hồ sơ liên quan đến chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội.

- Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức thông qua quy hoạch chi tiết khu trung tâm phường Hương Hồ (lần 2).

- Tổ chức làm việc với Ban Giám đốc và CBVC: Trung tâm PTQĐ thị xã, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã, Lãnh đạo và công chức phòng Quản lý đô thị thị xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ quí I/2019 và nhiệm vụ cho các tháng còn lại của năm.

- Làm việc với các ngành về một số nội dung liên quan Giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A (Đoạn qua Tứ Hạ), các Dự án Khu đô thị, đường tỉnh 12B, Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, dự án đường dây điện 220 Kv đoạn qua địa bàn thị xã.

- Tổ chức họp triển khai một số công việc liên quan để thực hiện Đề án Tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Trà sáng - xanh - sạch - đẹp”.  Hội nghị triển khai công tác Khuyến công năm 2019 trên địa bàn thị xã.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đối với Lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban và UBND các xã, phường trên địa bàn.

- Tổ chức giải đua ghe truyền thống thị xã nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng quê hương Hương Trà (24/3/1975 và 24/3/2019) và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

- Tổ chức thành công giải việt dã thị xã năm 2019; Cử Đoàn Vận động viên tham gia Ngày chạy Olympic cấp tỉnh lồng ghép với giải Việt dã truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XXVII - 2019, tại Quảng trường Ngọ Môn - Đại Nội - Huế.

- Lãnh đạo thị xã đi thăm và chúc mừng các cơ sở bệnh viện trên địa bàn thị xã nhân dịp Kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2019)

5. Công tác nội chính:          

- Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức làm việc với Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc giám sát chuyên đề chấp hành pháp luật về kết luận thanh tra đối với lĩnh vực đất đai và tài chính ngân sách.

- Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã Hương Trà đã tổ chức họp tổng kết  rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2019. Công tác tuyển quân năm nay diễn ra an toàn, đảm bảo số lượng, chất lượng và đúng luật.

- Tổ chức Lễ ra quân Năm an toàn giao thông 2019; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2018, triển khai phương, hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Thị xã đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện cho lực lượng vũ trang thị xã năm 2019, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2019.

- Công tác bảo đảm an ninh chính trị: Công an thị xã tiến hành nắm tình hình các đoàn của nước ngoài đến hoạt động tại địa bàn thị xã, qua nắm tình hình chưa phát hiện vấn đề gì ảnh hưởng đến an ninh trật tự (Đoàn Tổ chức phát triển Hà Lan đến hoạt động tại xã Hải Dương; đoàn của Trường Đại học Tokyo, Nhật Bản phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Huế đến hoạt động tại xã Hương Phong).

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự xử lý bằng hình sự: xảy ra 04 vụ: 01 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Triều Sơn Đông, xã Hương Toàn. Hiện Công an thị xã đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; 01 vụ cướp giật tài sản xảy tại TDP Sơn Công 1, phường Hương Vân. Hiện Công an thị xã đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; 01 vụ cướp tài sản tại thôn Chầm, phường Hương Hồ. Hiện Công an thị xã đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam bị can; 01 vụ trộm cắp tài sản tại TDP Giáp Ba, Hương Văn. Hiện Công an thị xã Hương Trà đang đấu tranh mở rộng vụ án.

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP: xảy ra 02 vụ đánh bạc tại phường Hương Chữ. Hiện Công an thị xã đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

+ Tội phạm về ma túy: phát hiện 01 vụ, 01 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại TDP 8, phường Tứ Hạ. Hiện Công an thị xã đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng.

- Tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 05 vụ, 01 người chết, 05 người bị thương (Hương chữ 01 vụ, Hương Hồ 01 vụ, Hương Văn 01 vụ, Hương Hồ 02 vụ). Hiện Công an thị xã đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

- Va chạm giao thông: không xảy ra.

- Tình hình cháy, nổ: Xảy ra 01 vụ cháy, làm 03 xe máy hư hỏng tại thôn Đông Hòa, xã Bình Điền; thiệt hại tài sản khoảng 50.000.000 đồng. Hiện Công an thị xã đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông:

+ Công an thị xã đã tổ chức 51 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện xử lý 288 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 238 trường hợp; phạt tiền 97.137.440 đồng.

+ Công an các phường tiếp tục tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa phát thanh ; tổ chức tuần tra, mật phục 128 lượt, qua tuần tra phát hiện 04 trường hợp vi phạm; tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng 51 lượt, nhắc nhở 60 trường hợp, cho viết cam kết không lấn chiếm vỉa hè 12 trường hợp, lập biên bản xử lý 15 trường hợp, phạt tiền 1.000.000 đồng; tuần tra, xử lý việc khai thác cát sỏi trái phép 38 lượt, qua tuần tra phát hiện 08 trường hợp vi phạm.

II. HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG ĐẾN:

- Chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến và công tác PCTT và TKCN trên địa bàn thị xã.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã./.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.434