Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 23 đối tượng bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 17/04/2019

Ngày  05  tháng 4  năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  262 /QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 23 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường. Lý do:  Từ trần.  

 

Danh sách chi tiết như sau:

STT

Họ và tên đối tượng

Năm sinh

Trú quán

Thuộc đối tượng

Ngày thôi hưởng

Ngày từ trần

 
 
 
 

1

Lê Ngọc Dân

1998

Thôn Hương Lộc, xã Hương Bình

Người khuyết tật đặc biệt nặng

01/03/2019

09/02/2019

 

2

Lê Phước Chỉnh

1937

Thôn Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2019

17/02/2019

 

3

Lê Văn Ất

1933

Thôn Giáp Kiền, xã Hương Toàn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/02/2019

15/01/2019

 

4

Nguyễn Duy Khỏe

1928

Thôn Giáp Thượng, xã Hương Toàn

Người cao tuổi cô đơn trên 80 tuổi thuộc hộ nghèo

01/02/2019

04/01/2019

 

5

Lê Thanh

1929

Thôn Vĩnh Trị, xã Hải Dương

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2019

15/02/2019

 

 

6

Nguyễn Thị Chắc

1923

TDP An Hòa, phường Hương An

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/04/2019

05/03/2019

 

7

Nguyễn Thị Mêh

1927

Thôn 1, xã Hồng Tiến

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/04/2019

08/03/2019

 

8

Trần Nâu

1915

TDP Giáp Thượng 3, phường Hương Văn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/01/2019

02/12/2018

 

9

Lê Anh

1982

TDP Giáp Ba, phường Hương Văn

Người khuyết tật nặng

01/03/2019

15/02/2019

 

10

Nguyễn Thị Bích

1945

TDP Giáp Ba, phường Hương Văn

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/01/2019

27/12/2018

 

11

Nguyễn Thị Cúc

1922

TDP Giáp Trung, phường Hương Văn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2019

13/02/2019

 

12

Lê Thị Đỵ

1932

TDP Giáp Thượng 1, phường hương Văn

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/02/2019

19/01/2019

 

13

Tôn Thất Trọng

1929

TDP 3, phường Hương Hồ

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/04/2019

15/03/2019

 

14

Trần Thị Gái

1938

Thôn Thanh Phước, xã Hương Phong

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/04/2019

08/03/2019

 

15

Nguyễn Thị Lữ

1930

Thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/03/2019

10/02/2019

 

16

Trần Thị Nguyệt

1940

Tổ dân phố Sơn Công 2, phường Hương Vân

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/12/2018

08/11/2018

 

17

Trần Công Thiềng

1939

Tổ dân phố Long Khê, phường Hương Vân

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/12/2018

04/11/2018

 

18

Nguyễn Thị Máy

1940

Thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ

Khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi

01/04/2019

14/03/2019

 

19

Trần Thị Xưng

1932

TDP Giáp Thượng 2, phường Hương Văn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/05/2018

15/04/2018

 

20

Lê Thị Hiên

1928

TDP Giáp Tư, phường Hương Văn

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/02/2019

05/01/2019

 

21

Võ Văn Đoái

1922

Tổ dân phố Lai Thành 2, phường Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/11/2018

29/10/2018

 

22

Phạm Thị Cháu

1930

Tổ dân phố Lại Bằng 1, phường Hương Vân

Người từ đủ 80 tuổi trở lên

01/11/2018

14/10/2018

 

23

Lê Roa

1958

Tổ dân phố Lai Thành 2, phường Hương Vân

Khuyết tật nặng là người cao tuổi

01/12/2018

29/11/2018

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, UBND thị xã Hương Trà tổ chức tạo đàm kỷ niệm 37...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.288.899
Truy câp hiện tại 1.198