Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch về tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt I năm 2019
Ngày cập nhật 23/05/2019

Ngày 13/5/2019, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 1122/KH-UBND về việc tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt I năm 2019.  Nội dung kế hoạch như sau :

 

1. Mục tiêu :

- Để khống chế dịch LMLM gia súc, phát hiện dịch sớm, dập dịch kịp thời không để lây lan sang diện rộng.

- Tiêm phòng triệt để 100% số gia súc trong diện tiêm.

2. Thời gian tiêm phòng:

Từ ngày 15/5/2019 đến 15/6/2019

3. Đối tượng tiêm phòng : trâu, bò trong diện tiêm.

4. Số lượng vắc xin phân bổ:

(Bảng phân bổ vắc xin LMLM kèm theo).

5. Loại vắc xin sử dụng và mức thu:

-Vắc xin Typ O tiêm phòng cho trâu bò. Vắc xin được hỗ trợ không thu tiền.  

-Tiền bảo quản vắc xin, công thú y đi tiêm phòng: 15.000 đ/con.

6. Biện pháp tổ chức thực hiện:

a) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm và tác hại của bệnh LMLM gia súc, các biện pháp phòng chống dịch đến mọi người dân hiểu và cùng tham gia thực hiện.

b) Căn cứ vào số lượng vắc xin được phân bổ, UBND các phường, xã  lập kế hoạch triển khai tiêm phòng triệt để số gia súc trong diện tiêm. Có lịch tiêm phòng cụ thể và thông báo trước cho người chăn nuôi biết để có trách nhiệm nhốt, giữ gia súc để thú y đến tiêm phòng. Phường, xã nào triển khai chậm, tiêm phòng đạt tỷ lệ thấp để dịch LMLM xảy ra thì Chủ tịch UBND phường, xã phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo UBND thị xã.

c) Do tính chất nguy hiểm của bệnh LMLM và vắc xin đã được Nhà Nước hỗ trợ, UBND các phường, xã có biện pháp kiên quyết xử lý các hộ không chấp hành việc tiêm phòng bắt buộc cho đàn gia súc, để dịch bệnh LMLM xảy ra phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định.

d) Trong đợt tiêm phòng, Phòng Kinh tế và  Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã phối hợp với UBND các phường, xã tổ chức trực báo hàng tuần để đôn đốc các đơn vị có tiến độ chậm; thành lập tổ kiểm tra cùng với UBND các phường, xã về tận các hộ chăn nuôi để kiểm tra và rà soát số gia súc không tiêm phòng để đề xuất biện pháp xử lý. Thường xuyên tổng hợp báo cáo kết quả vào sáng thứ 5 hàng tuần về UBND thị xã (qua Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp) để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 150...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.822
Truy câp hiện tại 107