Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 23/05/2019

Ngày 16 tháng 5 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 1158/KH-UBND về việc tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 trên địa bàn thị xã Hương Trà, nội dung kế hoạch như sau:

 

1. Mục tiêu

- Tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em cũng như phòng ngừa, hạn chế những tác động tiêu cực đến trẻ em trong tình hình mới.

- Thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình và vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nước sạch và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em. Bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số.

- Thực hiện “Mùa hè an toàn cho trẻ em”, tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích, phòng, chống  bạo lực, xâm hại và tai nạn, thương tích trong dịp hè.

2. Hình thức tổ chức

Tháng hành động vì trẻ em diễn ra từ ngày 01 đến 30 tháng 6 năm 2019 với chủ đề: “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.

a. Tổ chức Lễ Phát động Tháng hành động vì trẻ em tại thị xã

- Thời gian tổ chức Lễ phát động: Dự kiến vào lúc 6 giờ 30 ngày 30 tháng 5 năm 2019. (Thứ Năm)

- Địa điểm: Tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khánh Toàn, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà.

- Tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em tại các xã, phường kết hợp với các hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho trẻ em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 có hiệu quả, thiết thực.

b. Thông điệp và khẩu hiệu truyền thông

- Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số;

- Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau;

- Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em;

- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động;

- Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em;

-  Hãy gọi 111 để bảo vệ trẻ em.

c. Các hoạt động triển khai trong Tháng hành động vì trẻ em

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”, các thông điệp, mục đích, ý nghĩa Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, cộng đồng, gia đình chăm lo và cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có điều kiện được chăm sóc y tế, giáo dục và phát triển bình đẳng như những trẻ em khác.

- Thăm và tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em đang nằm viện…nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 trên địa bàn thị xã; thăm và tặng quà các em thuộc cơ sở Bảo trợ xã hội Hoa Sen ở phường Hương Hồ.

- Vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực xây dựng các công trình phúc lợi, trang thiết bị trường học, đặc biệt là các công trình vui chơi, giải trí, sân chơi dành cho trẻ em; tổ chức tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Tăng cường truyền thông và tiếp cận, sử dụng dịch vụ bảo vệ trẻ em thông qua Đường dây Tư vấn và hỗ trợ trẻ em, dịch vụ miễn cước cuộc gọi, phím số 111 - Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em.

3. Tổ chức thực hiện

a. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu UBND thị xã ban hành các văn bản về hướng dẫn, triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2019.

- Hướng dẫn các xã, phường tổ chức Tháng hành động vì trẻ em phù hợp với điều kiện, đặc điểm từng địa phương.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khánh Toàn.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, chủ đề và thông điệp Tháng hành động vì trẻ em năm 2019.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

b. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 Có trách nhiệm tham mưu việc bố trí các nguồn kinh phí đảm bảo cho các đơn vị liên quan hoàn thành nhiệm vụ của Kế hoạch này.

c. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các xã, phường tổ chức hoạt động truyền thông như treo băng rôn, khẩu hiệu về Tháng hành động vì trẻ em ở các tuyến đường chính theo Thông điệp để thu hút sự quan tâm, chú ý của người dân.

- Chủ trì phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn, tổ chức hoạt động hè, vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao cho trẻ em trong dịp hè. 

d. Đài truyền thanh thị xã

  Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các xã, phường tổ chức tuyên truyền về Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 trên phương tiện Đài truyền thanh.

e. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa như tham quan các di tích lịch sử, tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tham gia, các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích, nhất là phòng chống đuối nước trẻ em trong dịp nghỉ hè.

f. Phòng Y tế

Quan tâm đến trẻ em trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe, tích cực tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích xây dựng cộng đồng an toàn cho trẻ em. Đặc biệt triển khai, hướng dẫn, kỹ thuật về phòng ngừa, ngăn chặn các bệnh dịch lây lan trong mùa hè.

g. Trung tâm Y tế

Triển khai có hiệu quả chương trình khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, ưu tiên cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn cho trẻ em. Đặc biệt triển khai có hiệu quả chương trình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em.

h. Công an thị xã

Xây dựng kế hoạch có các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực, ngược đãi trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em, nhất là tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên.

i. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, Đoàn Thanh niên CSHCM thị xã, Hội Nông dân thị xã Liên đoàn Lao động thị xã phối hợp với chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch vận động hội viên, người dân tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em thông qua lồng ghép các hoạt động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, mô hình “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc” nhằm ngăn ngừa bạo lực gia đình, mô hình “Xã, phường không có tệ nạn xã hội”. Đoàn Thanh niên CSHCM thị xã tổ chức các hoạt động hè về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho trẻ em.

k. UBND các xã, phường

- Căn cứ vào Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã, các đơn vị xây dựng kế hoạch chỉ đạo phân công các ban ngành, đoàn thể phối hợp triển khai các hoạt động thiết thực hiệu quả, nhằm giúp đỡ cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền treo băng rôn về Tháng hành động vì trẻ em theo thông điệp ở các tuyến đường chính.

- Hỗ trợ kinh phí và vận động các nguồn lực khác để tổ chức tốt Tháng hành động vì trẻ em tại địa phương.

- Giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức điểm Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khánh Toàn; chỉ đạo ban ngành đoàn thể của phường phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ phát động đạt kết quả.

l. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khánh Toàn

Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã tổ chức tốt và có hiệu quả Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 150...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 374