Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình Đường vào Bia tưởng niệm Nga Sơn Thanh Hóa, phường Hương Chữ
Ngày cập nhật 23/05/2019

Ngày 20 tháng 5 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 444/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình Đường vào Bia tưởng niệm Nga Sơn Thanh Hóa, phường Hương Chữ.

 

Theo Quyết định, trích ngân sách thị xã số tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẳn) từ nguồn Thu tiền sử dụng đất, phân bổ cho UBND phường Hương Chữ để đầu tư xây dựng công trình Đường vào Bia tưởng niệm Nga Sơn Thanh Hóa, phường Hương Chữ.

Giao trách nhiệm cho:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã lập thủ tục cấp kinh phí cho UBND phường Hương Chữ.

- UBND phường Hương Chữ có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của nhà nước.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại hội trường UBND thị xã, Hội đồng nhân dân thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.254
Truy câp hiện tại 1.868