Tìm kiếm thông tin
Phân bổ kinh phí hỗ trợ mua sắm hệ thống âm thanh và bàn ghế nhà văn hóa xã, phườngnăm 2019
Ngày cập nhật 23/05/2019

Ngày 15 tháng 5 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh dự toán giao đầu năm phân bổ cho UBND các phường, xã để hỗ trợ kinh phí mua sắm hệ thống âm thanh và trang thiết bị nhà văn hóa.

 

Phụ lục kinh phí hỗ trợ mua sắm hệ thống âm thanh và bàn ghế nhà văn hóa xã, phườngnăm 2019

STT

Tên đơn vị

Kinh phí mua sắm hệ thống âm thanh nhà văn hóa

Kinh phí mua sắm bàn ghế nhà văn hóa

Tổng kinh phí hỗ trợ

1

UBND phường Tứ Hạ

260.000.000

 

260.000.000

2

UBND phường Hương Văn

260.000.000

100.000.000

360.000.000

3

UBND phường Hương Xuân

260.000.000

 

260.000.000

4

UBND xã Hương Toàn

 

250.000.000

250.000.000

5

UBND xã Hương Vinh

 

250.000.000

250.000.000

6

UBND phường Hương Hồ

260.000.000

 

260.000.000

7

UBND phường Hương An

260.000.000

 

260.000.000

8

UBND xã Hương Bình

 

100.000.000

100.000.000

 

Tổng cộng

1.300.000.000

700.000.000

2.000.000.000

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại hội trường UBND thị xã, Hội đồng nhân dân thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.556
Truy câp hiện tại 594