Tìm kiếm thông tin
Báo cáo kinh tế xã hội tháng 4 năm 2019
Ngày cập nhật 27/05/2019

I. TÌNH HÌNH:

1. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

a) Sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019:

- Cây lúa đang giai đoạn chín - thu hoạch. Đến nay, đã thu hoạch được 93 ha/3.164 ha lúa đã gieo, cấy (Hương Chữ 2ha, Tứ Hạ 3ha, Hương Toàn 5 ha, Hương Văn 23 ha, Hương Phong 60 ha).

 

- Cây lạc đang giai đoạn phát triển quả; do ảnh hưởng Elnino, nắng nóng xảy ra trên diện rộng, kéo dài từ đầu vụ đến nay nên lạc sinh trưởng kém. Đến nay, diện tích lạc bị khô hạn và chết trên 30 % khoảng 353 ha/945 ha lạc đã trồng (đặc biệt các vùng đất cao không chủ động nước tưới), cụ thể: Diện tích chết trên 70%: 204,4 ha (Hương Chữ 50,1 ha , Hương Xuân 56 ha,  Hương Văn 98,32 ha); Diện tích chết từ 30%-70%: 149 ha (Hương Chữ 4 ha, Hương Xuân 10 ha, Hương Vân 15 ha, Hương Văn 120 ha).

* Tình hình sâu bệnh:

 - Cây lúa: Rầy nâu tiếp tục phát sinh gây hại gia tăng hơn tuần trước khoảng 150 ha; trong đó: nhiễm nhẹ 100 ha, trung bình 30 ha và nhiễm nặng 20 ha, cục bộ cháy chòm từng đám ở hầu hết các HTX. Ngoài ra, bệnh khô vằn phát triển gây hại với diện tích khoảng 800ha, chủ yếu nhiễm nhẹ; bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép hạt gây hại rải rác.

- Cây lạc: Bệnh héo rũ chủ yếu do nấm tiếp tục gây hại trên diện rộng, tỷ lệ phổ biến thấp 1- 3%, nơi cao 5- 7%; sâu ăn lá gây hại cục bộ, nơi cao 20- 30 con/m2, sâu tuổi 4- 5.

- Cây rau: Trên hành lá, sâu xanh da láng tiếp tục gây hại mạnh, mật độ phổ biến 10- 20con/m2, nơi cao 50con/m2 (hành con ở Hương An), sâu chủ yếu tuổi 5- trưởng thành; dòi đục cọng hành gây hại rải rác. Trên rau cải, bọ nhảy, sâu ăn lá, rệp muội hại rải rác.

- Cây sắn: Nhện đỏ bắt đầu phát sinh gây hại, tỷ lệ phổ biến 10- 20%, nơi cao 40- 50% cây bị hại.

UBND thị xã đã chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức triển khai quyết liệt công tác phòng trừ rầy nâu hại lúa theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, khẩn trương kiểm tra đồng ruộng, tổ chức phòng trừ rầy kịp thời, có hiệu quả; triển khai các phương án chống hạn cho diện tích lạc có khả năng tưới, vận động bà con đặt máy bơm để tưới cho những diện tích lạc gần các ao, hồ…để hạn chế thiệt hại mức thấp nhất đối với diện tích còn lại.

b) Tình hình nuôi trồng thủy sản: Đến nay, cơ bản cải tạo xong ao nuôi nước lợ; đã thả nuôi: Tôm thẻ chân trắng 60 vạn con, Tôm sú (P15, giống): 8,2 triệu con, cua (giống, khay) 19,8 vạn con, cá các loại 8 vạn con, Cá kình 20 vạn.

2. Công tác thu thuế: Tổng thu ngân sách 4 tháng đầu năm ước thực hiện 51,866 tỷ đồng, đạt 19,33 % so dự toán tỉnh giao và đạt 17,99 % so chỉ tiêu phấn đấu cả năm. Trong đó, các khoản giao thị xã, xã, phường thu ước thực hiện 34,596 tỷ đồng, đạt 24,19 % dự toán tỉnh giao và 21,22 % chỉ tiêu phấn đấu (Thu ngoài quốc doanh 12,225 tỷ đồng, đạt 30,56 % dự toán tỉnh giao; thu tiền sử dụng đất 10,881 tỷ đồng, đạt 27,2 % dự toán tỉnh giao và 18,14 % chỉ tiêu phấn đấu; còn lại là các khoản thu khác); các khoản Cục thuế trực tiếp quản lý thu ước thực hiện 17,27 tỷ đồng, đạt 13,99 % kế hoạch.

Trong tháng, đã bán đấu giá quyền sử dụng đất 21 lô với tổng diện tích 6.261,1 m2  được 8,746 tỷ đồng (chênh lệch tăng gần 4,3 tỷ đồng so với giá khởi điểm) tại các Khu quy hoạch trên địa bàn thị xã; cụ thể: Hương Xuân 02 lô, Hải Dương 02 lô, Hương Bình 08 lô; Tứ Hạ 03 lô, Hương Vân 02 lô, Hương Văn 01 lô; Bình Điền 03 lô.

3. Công tác giải phóng mặt bằng:

* Dự án đầu tư hạ tầng tại khu công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 1):

- Di dời Công ty Phước Hiệp Thành: Đã bàn giao mặt bằng.

- Về nhà ở của 03 hộ: UBND tỉnh chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất nên chưa có cơ sở trình thẩm định, phê duyệt.

* Khu quy hoạch Triều Sơn Trung tại xã Hương Toàn:

Trung tâm Phát triển Quỹ đất đang hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt bồi thường về đất và tài sản cho 04 hộ.

* Khu QH TDP 3, phường Hương Chữ: Phòng TNMT đang thẩm định, phê duyệt bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất của 13 hộ.

* Đường điện 220Kv Huế - Đông Hà đi qua 07 xã/phường: Hiện, đang công khai lấy ý kiến về Phương án bố trí đất ở cho các hộ bị ảnh hưởng;

- Về chi trả tiền cho các hộ có nhà ở tại phường Hương Vân: Còn 01 hộ Trần Kiêm Danh chưa đồng ý nhận. Lý do: bồi thường toàn bộ tài sản ngoài hành lang tuyến.  

- Đối với tài sản của tổ chức (Công ty Coxano): UBND thị xã đã có Báo cáo kết quả khảo sát theo ý kiến của Hội đồng tư vấn.

* Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ: Phòng TNMT đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất của 47 hộ.

* Mở rộng đường Trần Trung Lập phường Hương Vân: Đã hoàn thành công tác kiểm kê của 55 hộ. Chủ đầu tư đã cung cấp hồ sơ đo đạc, chỉnh lý. Trung tâm PTQĐ phối hợp với UBND phường đang soát xét xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.

* Dự án xây dựng doanh trại BCH quân sự thị xã tại phường Hương Văn:

- Về đất nông nghiệp: Đã kết thúc công khai phương án bồi thường về đất và tài sản cho 19 hộ. Đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình thẩm định, phê duyệt.

- Về mồ mả: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ.

* Đường ngoài hàng rào khu công nghiệp Tứ Hạ:

- Đã bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư thi công khoảng 500m đoạn đi qua đất nông nghiệp do UBND phường quản lý.

- Về đất và tài sản: UBND phường Hương Văn đang xác nhận nguồn gốc đất.

- Về mồ mả: Đã kiểm kê 57/62 ngôi.

* Nâng cấp, mở rộng đường vào Lăng Vua Gia Long, tại xã Hương Thọ

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với UBND xã Hương Thọ, Chủ đầu tư tổ chức họp dân công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất trồng lúa của 05 hộ cuối tuyến: Đã chi tạm ứng trước 50% giá trị để thi công bãi đổ xe.

- Đợt 3: Đã chi tạm ứng trước 50% giá trị cho 24/29 hộ, còn 05 hộ chưa đồng ý. Lý do: Đề nghị chi trả đủ100%.

Phòng Tài nguyên Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường về đất và tài sản của 29 hộ.

Trường hợp ông Mai Ngọc Phương xây dựng quán trên đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64/CP. Hội đồng tư vấn tỉnh đã họp nhưng không đồng ý hỗ trợ 80% bồi thường về tài sản.

  * Điện 500KV qua 06 xã/phường (Tổng 41 móng trụ): Đang tiến hành kiểm kê, kiểm đếm tại 06 xã/phường, còn 01 số đoạn tuyến Chủ đầu tư đang đo đạc điều chỉnh lại hồ sơ địa chính GPMB để tiếp tục kiểm kê, kiểm đếm.

4. Công tác chỉ đạo điều hành và Văn hóa xã hội:

- Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức làm việc với UBND tỉnh về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 - 2018 và định hướng đào tạo nghề lao động nông thôn giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn thị xã.

- Phối hợp Sở Công thương tỉnh tổ chức tập huấn phổ biến các văn bản, chính sách mới liên quan đến  lĩnh vực bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và an toàn điện năm 2019; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức khai giảng khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin năm 2019; Phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư về triển khai Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã. Tổ chức làm việc với Sở Giao thông Vận tải tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan đến việc khắc phục sửa chữa đường tỉnh lộ 16 đoạn từ Km 5+500 – Km 9+00.

- Tổ chức làm việc với các ngành đơn vị về việc triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư phía Tây Nam đường Quốc lộ 1A thuộc phường Tứ Hạ.

- Tổ chức làm việc với các ngành, Chủ tịch UBND các phường, xã rà soát việc triển khai công tác sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã; làm việc với các ngành và UBND xã Hương Thọ về xây dựng phương án hỗ trợ công trình nhà kho đang sử dụng của Công ty TNHH Coxano Hương Thọ; Họp Triển khai công tác GPMB liên quan đến dự án xử lý, khắc phục điểm đen tai nạn giao thông đoạn Km 810+00 – Km 811+600 Quốc lộ 1 A qua địa bàn phường Tứ Hạ thị xã Hương Trà.

- Làm việc với các ngành về soát xét tiến độ thực hiện các công trình có nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu phí thoát nước; giải quyết các vướng mắc liên quan dự án đường dây 220kv Đông Hà - Huế đoạn qua xã Hương Thọ; công tác GPMB Dự án Khu nghĩ dưỡng cao cấp Hue Spririt Sanctuary.

- Làm việc với UBND xã Hải Dương về việc xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã; Làm việc với các cơ quan, ban, ngành và địa phương về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới xã Hương Toàn.

 - Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và thực hiện Chỉ thị 65 /CT-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn thị xã.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến các văn bản, chính sách mới liên quan đến lĩnh vực bảo trợ xã hội; tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; Hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

- Phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh và Thư viện tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ chí Minh và Triển lãm chuyên đề “đi qua cuộc chiến” nhân dịp Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2019).

5. Công tác nội chính:          

 

- UBND thị xã đã tổ chức làm việc với các ban, ngành để thảo luận, đề xuất một số nội dung liên quan đến việc xử lý đơn thư của công dân (trường hợp đơn của ông Hoàng Văn Tú, địa chỉ: Tứ Hạ; ông Trần Trọng Tín, địa chỉ: Hương Vinh, ông Đinh Quang Sơn, địa chỉ: Đà Nẵng; Phạm Thị Lộc, địa chỉ: Hương Hồ).

- UBND thị xã đã tổ chức làm việc với Tổ công tác Thanh tra Chính phủ để thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình trước khi tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã Hương Trà; làm việc với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh về kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã.

- Lãnh đạo thị xã tiếp dân định kỳ cùng với lãnh đạo UBND tỉnh tại xã Hương Thọ. Tại buổi tiếp công dân có 08 lượt công dân đến kiến nghị, phản ảnh; tổ chức tiếp dân định kỳ tại UBND phường Hương Chữ. Tại buổi tiếp công dân có 01 lượt công dân đến kiến nghị, phản ảnh.

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự xử lý bằng hình sự: xảy ra 04 vụ (Hương Chữ 02 vụ, Hương Văn 01 vụ, Hương Hồ 01 vụ). Hiện Công an thị xã đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP: xảy ra  1 vụ đánh bạc tại thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh. Hiện Công an xã Hương Vinh đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

- Tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 04 vụ, 01 người bị thương (Hương Thọ), 03 người chết (Hương Thọ 01, Hương Vinh 01, Hương Chữ 01). Hiện Công an thị xã đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

- Tai, tệ nạn xã hội: xảy ra 01 vụ đuối nước, làm 01 người chết tại bãi tắm xã Hải Dương. Hiện Công an thị xã đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Công an thị xã đã tổ chức 40 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện xử lý 224 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 175 trường hợp; phạt tiền 58 triệu đồng.

- Công an các phường, xã tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, nhắc nhở 42 trường hợp, lập biên bản xử lý 01 trường hợp; tuần tra, xử lý việc khai thác cát sỏi trái phép 45 lượt, qua tuần tra phát hiện 08 trường hợp vi phạm.

6. Công tác Hội đồng nhân dân:     

- Thường trực HĐND thị xã tổ chức tiếp dân định kỳ tại Trụ sở UBND xã Bình Điền. Tại buổi tiếp công dân có 01 lượt công dân đến kiến nghị, phản ảnh.

- Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức thành công phiên họp giải trình việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2016-2020.

II. HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG ĐẾN:

- Chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến và công tác PCTT và TKCN trên địa bàn thị xã.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 2.456