Tìm kiếm thông tin
Về việc hỗ trợ kinh phí diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Ngày cập nhật 27/05/2019

Ngày 20  tháng  5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1215 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách tỉnh số tiền 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng chẵn) từ nguồn dự phòng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thị xã Hương Trà để hỗ trợ kinh phí diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

 

Giao trách nhiệm:

- Giám đốc Sở Tài chính lập thủ tục cấp phát kinh phí

- UBND thị xã Hương Trà chủ động bố trí thêm kinh phí từ ngân sách cấp mình để đảm bảo nguồn kinh phí tổ chức diễn tập trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định.

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, UBND thị xã Hương Trà tổ chức tạo đàm kỷ niệm 37...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.288.899
Truy câp hiện tại 1.303