Tìm kiếm thông tin
Thông báo kết luận của Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu DVDL sinh thái Khe Đầy (lần 1)
Ngày cập nhật 30/05/2019

Ngày 24/5/2019, UBND thị xã ban hành Thông báo số 1286/TB-UBND về việc nội dung kết luận của Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu DVDL sinh thái Khe Đầy (lần 1)

 

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND thị xã phát biểu những nội dung liên quan đến mục đích yêu cầu của buổi làm việc, nghe báo cáo thuyết minh nội dung Phương án thiết kế quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu Dịch vụ - Du lịch sinh thái Khe Đầy; Ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự hội nghị, ý kiến giải trình của đơn vị tư vấn. Đồng chí Nguyễn Xuân Ty – chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

1.Về thuyết minh đồ án:

Đề nghị đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện đồ án, cần rà soát lại các căn cứ pháp lý, các số liệu khảo sát, phân tích, đánh giá phải được cập nhật theo thời điểm lập quy hoạch nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý; bám sát Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ du lịch Khe Đầy, tỷ lệ 1/500.

Về ranh giới quy hoạch: Phạm vi nghiên cứu có thể rộng hơn, nhằm đảm bảo tính liên kết các khu vực xung quanh một cách hài hòa. Trước mắt chủ yếu là nghiên cứu để khai thác địa bàn xã Bình Thành, về lâu dài có thể phát triển mở rộng sang địa bàn xã Hương Thọ.

Trên cơ sở phương án chọn của thiết kế Quy hoạch theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Theo đó, cần thuyết minh đầy đủ các nội dung đã xác định và thiết kế quy hoạch. Cụ thể theo báo cáo của đơn vị tư vấn: Thuyết minh Quy hoạch chưa nêu rõ các điểm mạnh, điểm yếu của hiện trạng sử dụng đất, khí hậu thủy văn (đỉnh cao mực nước dâng, lưu lượng thoát nước mặt…) tác động đến quá trình quy hoạch; chưa xác định được những khu vực rừng phải giải tỏa, khu vực nào bảo tồn, chỉnh trang, tôn tạo để làm rừng cảnh quan, phương án trồng rừng thay thế, khu vực bảo vệ cấm xây dựng và những yêu cầu cụ thể khác.

Về quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất chỉ mới lập ra bảng số liệu quy hoạch sử dụng đất, chưa phân tích được các điều kiện phát triển khu dịch vụ, bãi tắm và sự phù hợp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc…) cần tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành; việc xác định điểm đấu nối các công trình hạ tầng kỹ thuật phải có ý kiến của đơn vị chủ quản bằng văn bản.

Nghiên cứu sự phù hợp để hình thành một số các công trình hạ tầng dịch vụ du lịch có tính kết nối với các điểm di tích, điểm dịch vụ du lịch lân cận trong mối quan hệ tổng thể được liên kết một cách hợp lý.

2. Về phần bản vẽ quy hoạch:

Các bản vẽ kiến trúc cảnh quan cần thể hiện rõ sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan.

Bản vẽ phải được thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật (độ dốc ngang, độ dốc dọc, cao độ nền, hướng thoát nước…) các màu sắc, đường nét, các ký hiệu và quy định các loại đất thể hiện trong đồ án phải phù hợp theo yêu cầu của đồ án tỷ lệ 1/500 và theo quy định của Thông tư số 12/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng; bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất và ký hiệu các loại đất trên bản vẽ phải thống nhất.

Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất cần cơ cấu các loại đất cho phù hợp, đặc biệt cần làm rõ đất cây xanh mặt nước khu dịch vụ, đất cây xanh mặt nước trong khu vực tắm, đất cây xanh cách ly, đất thảm cỏ…

Khoanh vùng các khu vực cấm tiếp cận, khu vực không an toàn…

3. Một số nội dung khác.

Đơn vị tư vấn có trách nhiệm rà soát các ý kiến nêu trên, phối hợp với chủ đầu tư, phòng Quản lý đô thị và các cơ quan liên quan hoàn thiện đồ án quy hoạch trước ngày 15/6/2019. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tư vấn khẩn trương triển khai Quy hoạch Khu du lịch tâm linh Điện Hòn Chén xã Hương Thọ.

Trên cơ sở Phương án thiết kế Quy hoạch đã được đơn vị tư vấn tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa đảm bảo theo quy định, Phòng quản lý đô thị tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã văn bản lấy ý kiến các sở ngành liên quan (XD, NN, VH, DL…) trước khi phê duyệt.

Phòng Tài chính kế hoạch tham mưu thị xã tạm ứng kinh phí cho các Đồ án quy hoạch trên.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế trong việc chỉ đạo, điều...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.615
Truy câp hiện tại 2.136