Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện đầu tư, sửa chữa phục vụ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Ngày cập nhật 07/06/2019

Ngày 27 tháng 5 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 476 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 2.500 triệu đồng (Hai tỷ, năm trăm triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh phân bổ cho UBND các phường, xã, Trường Mầm non Sơn Ca để thực hiện đầu tư, sửa chữa phục vụ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Phụ lục chi tiết như sau:

 

STT

Tên đơn vị / Danh mục công trinh

Số tiền

Ghi chú

1

UBND phường Hương Chữ

400

 

 

Xây dựng 02 phòng học tầng 2 trường MN cơ sở chính Hương Chữ

400

 

2

UBND phường Hương Văn

300

 

 

Trường Mầm non Hương Văn (cơ sở 2) (HM: Sân, tường rào, nhà bếp

300

 

3

UBND xã Bình Thành

150

 

 

Sân, tường rào mặt bên, kè đá và san nền mở rộng khuôn viên trường MN Bình Thành cơ sở chính)

150

 

4

UBND phường Hương An

150

 

 

Nhà vệ sinh trường TH Hương An (cơ sở chính)

150

 

5

Trường mầm non Sơn Ca

300

 

 

Bếp ăn Trường Mầm non Sơn Ca

300

 

6

UBND phường Hương Văn

250

 

 

Nhà vệ sinh trường THCS Hồ Văn Tứ

250

 

7

UBND xã Hải Dương

300

 

 

Tường rào Trường MN Hải Dương

300

 

8

UBND xã Hương Toàn

300

 

 

Nhà vệ sinh giáo viên và tường rào trường MN Hương Toàn (cơ sở 2)

300

 

9

UBND xã Hương Vinh

350

 

 

Xây dựng 02 phòng học Trường Tiểu học số 3 Hương Vinh

350

 

 

Tổng cộng

2.500

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 439