Tìm kiếm thông tin
Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị triển khai Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019
Ngày cập nhật 14/06/2019

Ngày 06/6/2019, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 1431/TB-UBND về việc kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương tại Hội nghị triển khai Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019. Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể cấp thị xã, tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn thị xã thực hiện công tác đóng quỹ theo đúng quy định qua tài khoản của UBND thị xã tại Kho bạc Nhà nước thị xã, thời gian nộp hoàn thành trước ngày 30/6/2019.

2. Phòng Kinh tế thị xã:

 Chịu trách nhiệm mở và thông báo cho các đơn vị số tài khoản của UBND thị xã tại Kho bạc Nhà nước thị xã để thu, nộp Quỹ trên địa bàn thị xã; tổng hợp báo cáo và chuyển toàn bộ kinh phí Quỹ vào tài khoản Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quy định.

Tham mưu UBND thị xã: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thu quỹ phòng chống thiên tai, văn bản hướng dẫn việc thu, nộp quỹ trên địa bàn thị xã, văn bản thông báo chỉ tiêu nộp quỹ đến các đơn vị;  Rà soát đối tượng đóng quỹ theo quy định.

3. UBND các xã, phường tổ chức triển khai kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai cho nhân dân được biết và thực hiện thu quỹ đối với người lao động khi có Thông báo chỉ tiêu nộp quỹ của UBND thị xã.

4. Các Công ty, Doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn thực hiện nộp quỹ PCTT vào tài khoản của Ủy ban nhân dân thị xã (Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng).

5. Chi cục Thuế thị xã có trách nhiệm phối hợp với UBND các xã, phường, cơ quan liên quan để đôn đốc các công ty, doanh nghiệp thu nộp Quỹ năm 2019 và cung cấp các thông tin về tài sản, lao động trong các Doanh nghiệp thuộc quyền quản lý thuế phục vụ công tác giao chỉ tiêu thu quỹ. 

6. Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể cấp thị xã, tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn thị xã, UBND các xã, phường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai nội dung thu, nộp quỹ đến toàn thể cán bộ, người dân tại địa phương và thực hiện việc đóng quỹ theo quy định.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 473