Tìm kiếm thông tin
Phân bổ kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP
Ngày cập nhật 21/06/2019

Ngày 05 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  514 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 60.652.000 đồng (Sáu mươi triệu, sáu trăm năm mươi hai ngàn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh cấp cho UBND phường Hương Hồ để thực hiện chế độ, chính sách cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP đối với ông Huỳnh Văn Tuấn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hương Hồ.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp kinh phí cho UBND phường Hương Hồ, UBND phường Hương Hồ có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, chi trả đúng đối tượng và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 371