Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí để thực hiện công tác Di dời và xây dựng lại hệ thống điện chiếu sáng công cộng
Ngày cập nhật 21/06/2019

Ngày 07 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ  đồng chẵn) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh phân bổ cho Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà để thực hiện công tác Di dời và xây dựng lại hệ thống điện chiếu sáng công cộng để triển khai dự án xử lý, khắc phục điểm đen TNGT đoạn Km 810+00-Km811+600 Quốc lộ 1A qua phường Tứ Hạ.

 

Giao trách nhiệm cho:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã lập thủ tục cấp kinh phí cho Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của nhà nước.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 369