Tìm kiếm thông tin
Phân bổ kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà (giai đoạn 1)
Ngày cập nhật 21/06/2019

Ngày 04 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 513 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 723.999.000 đồng (Bảy trăm hai mươi ba triệu, chín trăm chín mươi chín ngàn đồng) từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà (giai đoạn 1).

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp kinh phí cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã có trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích, chi trả đúng đối tượng và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 373