Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021
Ngày cập nhật 21/06/2019

Ngày 05 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch  số1416/KH-UBND về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021, nội dung kế hoạch như sau:

 

1. Mục đích

a. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thị xã.

b. Tiếp tục kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí mỗi năm từ 5% đến 10%, đặc biệt là tai nạn liên quan đến xe ô tô và xe mô tô,xe gắn máy; không để ùn tắc giao thông kéo dài xảy ra trên địa bàn thị xã.

2. Yêu cầu

a. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên địa bàn toàn thị xã, xã, phường, ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2019.

b.  Ban ATGT thị xã, các cơ quan thành viên, Ban ATGT các xã, phường, xây dựng kế hoạch hoạt động và bố trí ngân sách phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức. Gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong phạm vi  chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền  của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

c. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ, nội dung công tác bảo đảm TTATGT đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, đoàn viên, hội viên nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự  giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng.

d. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT.

3. Nhiệm vụ tọng tâm

a. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, trật tự đô thị; xây dựng văn hoá giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân.

b. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT.

c. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường sắt.

d. Đẩy mạnh hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ để thu hút sử dụng các loại hình vận tải.

e. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

f. Thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị.

g. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... trong đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

h. Lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong các đề án, quy hoạch chiến lược cấp thị xã, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông, vận tải lớn.

4. Nhiệm vụ giải pháp cụ thể

a. Phòng Quản lý đô thị

- Triển khai thực hiện các đề án, dự án bảo đảm TTATGT cho tất cả các lĩnh vực, tập trung vào nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng, tăng cường công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục những bất hợp lý trong tổ chức giao thông, tham mưu đề xuất cấp trên xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường thị xã trên địa bàn thị xã vào năm 2020;  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

- Phối hợp với các địa phương kiểm soát chặt chẽ công tác lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, bảo đảm khả năng đáp ứng, kết nối giao thông đô thị; đảm bảo quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị, các công trình xây dựng, không gian vỉa hè, lối đi bộ; thiết kế, thi công và bảo hành, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị đáp ứng các yêu cầu về an toàn giao thông.

b. Công an thị xã

- Đẩy mạnh thực hiện Kết luận 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW và triển khai Chỉ thị 31-CT/TU ngày 07/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

- Xây dựng Quy chế phối hợp với phòng Quản lý đô thị về trao đổi các thông tin phục vụ quản lý nhà nước và kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT. Thường xuyên thực hiện chế độ thông tin, báo cáo nhanh tình hình các vụ TNGT từ nghiêm trọng trở lên trên địa bàn thị xã, bản tin ATGT hàng ngày, báo cáo tình hình TNGT hàng tháng, quý, năm với Ban ATGT thị xã.

- Tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cũng như phương án sử dụng thiết bị ghi hình của các tổ chức được giao quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về TTATGT, trong đó ưu tiên xử lý hành vi điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, vi phạm quy định tốc độ, dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, vi phạm quy định về an toàn, kỹ thuật và tải trọng của xe ô tô chở khách từ 09 chỗ trở lên và xe ô tô tải có trọng tải từ 10 tấn trở lên.

c. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT và văn hóa giao thông vào trong chương trình chính khóa dưới hình thức tích hợp vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông trung học, tăng thêm thời lượng thực hành, trải nghiệm thực tế; đưa kiến thức giáo dục văn hoá giao thông vào chương trình giáo dục mầm non.

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT, văn hóa giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên; vận động cha mẹ học sinh tham gia hướng dẫn thực hành quy tắc an toàn giao thông đối với học sinh từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông.

d. Phòng Văn hóa - Thông tin

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện tiêu chí “Văn hóa giao thông” trong việc xây dựng cơ quan văn hóa, xây dựng dời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Chỉ đạo treo băng rôn, áp phích tại các vị trí trung tâm, dọc các tuyến đường trung tâm thị xã để đẩy mạnh tuyên truyền trực quan về pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn, Sở Văn Hóa - Thể thao triển khai thực hiện Đề án xây dựng văn hoá giao thông an toàn thông qua các tác phẩm văn hoá, nghệ thuật dân tộc.

- Giám sát chặt chẽ việc gắn quảng cáo rượu, bia với cảnh báo tác hại, nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu, bia.

e. Đài truyền thanh:

Tăng cường thời lượng và nâng cao chất lượng các chuyên mục, chương trình tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thường xuyên phát sóng các thông điệp về an toàn giao thông.

f. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

- Phối hợp với phòng Quản lý đô thị và các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí, công bố, sắp xếp danh mục theo thứ tự cần thiết và ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho những dự án phát triển hạ tầng giao thông vận tải thực hiện mục tiêu giảm TNGT, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

- Tiếp tục rà soát các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí trong và ngoài ngân sách cho công tác bảo đảm TTATGT, chống ùn tắc giao thông; đảm bảo kinh phí theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT.

- Phối hợp với phòng Quản lý đô thị và các ban, ngành, liên quan xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, các bãi đỗ xe trên các trục giao thông có nhu cầu vận tải lớn và trong khu vực đô thị. Bố trí vốn đảm bảo xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông; mua sắm, trang cấp phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác.

g. Phòng Tư pháp

- Phối hợp với Công an thị xã, phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn quy định của pháp luật về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT khi phương tiện vi phạm về TTATGT được các phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ ghi nhận và phát hiện; đề xuất quy định đơn giản hoá thủ tục xử lý phương tiện bị tạm giữ quá thời hạn mà chủ phương tiện không đến thực hiện quyết định xử phạt.

- Phối hợp với Công an thị xã, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân nghiên cứu các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, phạt nguội, xử lý qua hệ thống tư pháp đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông khi có hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

h. Phòng Kinh tế

Chủ trì phối hợp với các ban ngành, địa phương kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc sản xuất và lưu thông các sản phẩm, phụ tùng, linh kiện của phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy... giả, không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên thị trường.

i. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT đến mọi quân nhân, người lao động trong quân đội gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGTgây hậu quả nghiêm trọng. Tăng cường huấn luyện, diễn tập cứu hộ, cứu nạn các tình huống TNGT và sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

k. Ban An toàn giao thông thị xã

- Tham mưu UBND thị xã chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT, khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thị xã; đôn đốc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh, UBND thị xã về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phối hợp về tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường; vận động nhân dân xây dựng văn hoá tham gia giao thông an toàn và thân thiện môi trường.

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức, cá nhân thực hiện xã hội hóa và huy động các nguồn lực trong và ngoài ngân sách tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật;thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân gặp tai nạn giao thông theo đúng quy định pháp luật.

l. Ủy ban nhân dân các xã, phường

- Xây dựng Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn giai đoạn 2019 – 2021 và kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm trình HĐND cùng cấp phê duyệt thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Xác định mục tiêu về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và giảm ô nhiễm môi trường từ hoạt động giao thông vận tải. Giám sát, tổng hợp tình hình vi phạm quy định trong quản lý quy hoạch và xây dựng có liên quan đến trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn.

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động đến cộng đồng dân cư, công nhân, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể về công tác bảo đảm TTATGT; lồng ghép công tác đảm bảo TTATGT  với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, các công cụ truyền thông hiện đại để tạo chuyển biến trong hành vi của người tham gia giao thông.

- Vận động các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tham gia xây dựng các “tuyến đường tự quản”, “tuyến phố văn minh”, tuyến đường an toàn giao thông”; tổ chức cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông tại điểm giao cắt đường bộ với đường sắt không có rào chắn; khắc phục làm êm thuận lối đi tự mở qua đường sắt đã được phê duyệt và các công trình hạ tầng giao thông.

- Gắn trách nhiệm và xử lý kỷ luật, không xem xét các hình thức thi đua, khen thưởng đối với cá nhân người đứng đầu chính quyền, trưởng Ban ATGT các cấp trong năm nếu để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn mà nguyên nhân đã được chỉ đạo nhưng chưa khắc phục (điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông, lối đi tự mở mới phát sinh, đường dân sinh qua đường sắt).

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 381