Tìm kiếm thông tin
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 6
Ngày cập nhật 27/06/2019

I. TÌNH HÌNH:                              

1. Tình hình sản xuất vụ Hè Thu năm 2019:

* Sản xuất vụ Hè Thu năm 2019:

- Cây lúa: Toàn thị xã gieo cấy được 3.018,49ha lúa, cơ cấu chủ yếu giống lúa Khang dân, HT1, nếp, TH5,... Hiện nay, cây lúa đang giai đoạn làm đòng khoảng 300ha, diện tích còn lại đang đứng cái, đẻ nhánh. Nhìn chung cây lúa sinh trưởng phát triển tốt; Bà con nông dân đang tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.

 

- Cây lạc: Đã gieo được 18/20ha kế hoạch (Hương Vân 1 ha, Hương Xuân 5ha, Hương Chữ 5ha, Hương Văn 7ha)

- Cây rau đã gieo, trồng: 110ha, trong đó: Hương An 60ha, Hương Chữ 30ha, Hương Xuân 15ha,…

* Tình hình sâu bệnh:

- Cây lúa: Chuột gây hại có giảm hơn kỳ trước (do các địa phương tổ chức các đợt ra quân diệt chuột đồng loạt), diện tích gây hại khoảng 300ha, trong đó: nhiễm nhẹ là 155ha, nhiễm trung bình 130ha, nhiễm nặng 15ha (tập trung ở Hương Toàn, Hương Hồ, Hương An, Hương Chữ,… ); Sâu cuốn lá nhỏ đang tuổi 3- 4, mật độ rải rác thấp, chủ yếu trên trà lúa sớm ở Hương Phong; Rầy nâu bắt đầu nở và gây hại trên nếp trà sớm, rầy tuổi 1- 2, mật độ còn thấp dưới 100con/m2 ở Hương Phong.

- Cây rau: Trên hành lá, có sâu xanh da láng, mật độ phổ biến 10- 20con/m2, nơi cao 20- 30con/m2 (Hương An, Hương Chữ); Dòi đục cọng hành gây hại gia tăng, mật độ phổ biến 10- 15con/m2, cục bộ nơi cao mật độ 20- 30 con/m2 (Hương An, Hương Chữ). Trên rau cải, bọ nhảy, sâu ăn lá, rệp muội hại rải rác.

- Cây sắn: Nhện đỏ tiếp tục gây hại, diện tích bị hại khoảng 250ha; tỷ lệ phổ biến 10- 20%, nơi cao 40- 50% cây bị hại.

- Cây ăn quả có múi: Bệnh chảy gôm tiếp tục gây hại, tỷ lệ bệnh phổ biến 10- 15%, những vườn nhiều năm tuổi bệnh gây hại nặng hơn trên 30%; Sâu đục thân, đục cành gây hại rãi rác; Nhện nhỏ gây rám trái cục bộ 10- 20%.

Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường, các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn huy động lực lượng để tổ chức các đợt ra quân diệt chuột.

 

2. Tình hình diễn biến dịch bệnh DTLCP trên địa bàn thị xã: Đến ngày 20/6/2019, Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra ở 11/16 phường, xã (71 thôn có dịch, 183 hộ có dịch); trong đó: 07 đơn vị phát dịch trong tháng 5/2019 (Hương Văn, Hương Chữ, Hương An, Hương Vinh, Hương Phong, Hương Xuân, Hương Hồ) và 04 đơn vị phát sinh dịch trong tháng 6/2019 (Hương Vân, Tứ Hạ, Hương Toàn, Hương Bình); với tổng số lợn tiêu hủy là 742 con, trong đó 177 nái, 552 thịt và 13 lợn con với tổng trọng lượng tiêu hủy 46.502 kg.

* Công tác phòng chống dịch: Tiếp tục quán triệt các Công điện, Chỉ thị của UBND tỉnh và Trung ương về phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), UBND thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện; tổ chức họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn với Lãnh đạo UBND các phường, xã và các ban ngành chuyên môn của thị xã. Đồng thời, UBND thị xã đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 21/5/2019 về việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị xã, cụ thể:

- Tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình dịch tại các ổ dịch và khu vực lân cận. Nếu xảy ra lợn ốm chết có triệu chứng nghi bị DTLCP tổ chức tiêu hủy ngay và thực hiện việc tiêu hủy theo đúng quy trình.

- Triển khai công tác tiêu độc, khử trùng tại hộ chăn nuôi và khu vực lân cận; khoanh vùng để triển khai các biện pháp xử lý như rãi vôi, tiêu độc khử trùng tại các phường, xã có ổ dịch. Đến nay, các địa phương đã triển khai khoảng 75 đợt tiêu độc khử trùng và rải vôi trên các tuyến đường giao thông vào vùng dịch; số hóa chất đã sử dụng 2.800 lít Bencocid và hơn 60 tấn vôi.

- Tổ chức các chốt chặn tại vùng có dịch để kiểm tra, kiểm soát, tiêu độc khử trùng phương tiện ra vào, vận chuyển sản phẩm động vật để phòng ngừa, ngăn chặn bệnh DTLCP.

- Tuyên truyền cho người chăn nuôi tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng chống nắng nóng, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo đúng quy định. Khi có lợn ốm chết, báo cáo ngay cho chính quyền địa phương (thông qua TDP, thôn Trưởng hoặc Thú y). Tuyệt đối không vứt xác bừa bãi ra ngoài môi trường, làm lây lan dịch bệnh.

- Tập trung rà soát lại tổng đàn lợn để theo dõi giám sát, kiểm tra và ký cam kết đối với các hộ chưa ký cam kết đợt 1.

- Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã hướng dẫn các xã, phường sử dụng nguồn kinh phí dự phòng của địa phương. Đồng thời, tham mưu thị xã phân bổ nguồn kinh phí dự phòng của thị xã theo hướng dẫn của Sở Tài chính tỉnh để triển khai công tác phòng chống dịch TLCP trên địa bàn.

            3. Tình hình thu chi ngân sách: Thu ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2019 ước thực hiện 134,2 tỷ đồng, đạt 50,04% so với dự toán tỉnh giao, 46,57 % chỉ tiêu phấn đấu. Các khoản thị xã thu ước đạt 81,2 tỷ đồng, đạt 56,81% dự toán tỉnh giao và 49,84% chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó: thu ngoài quốc doanh 22 tỷ đồng, đạt 55% dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 22 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch tỉnh giao, 36,67% chỉ tiêu phấn đấu...Các khoản Cục thuế trực tiếp thu ước thực hiện 53 tỷ đồng, đạt 42,93% so dự toán tỉnh giao.

Chi ngân sách trên địa bàn thị xã 06 tháng đầu năm 2019, ước thực hiện 273  tỷ đồng, bằng 58,77% dự toán tỉnh giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển 38 tỷ đồng, chi thường xuyên 235 tỷ đồng.

 

4. Công tác giải phóng mặt bằng:

* Dự án đầu tư hạ tầng tại khu công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 1):

 - 03 hộ ảnh hưởng nhà ở, đất ở: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định trình phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Về mồ mả (đợt 5): Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ với số lượng 28 ngôi.

* Khu quy hoạch Triều Sơn Trung tại xã Hương Toàn: UBND thị xã đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho 04 hộ gia đình. Hiện nay, chủ đầu tư đang lập thủ tục bố trí vốn để chi trả.

* Khu QH TDP 3, phường Hương Chữ: UBND thị xã đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho 13 hộ gia đình. Hiện nay, chủ đầu tư đang lập thủ tục bố trí vốn để chi trả.

* Đường điện 220Kv Huế - Đông Hà đi qua 07 xã/phường:

- UBND thị xã đã phê duyệt Phương án giao đất ở cho 07/08 hộ.

- Ngày 29/5/2019, hộ ông, bà Trần Kiêm Danh – Nguyễn Thị Thùy đã thống nhất bàn giao mặt bằng.

* Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất của 47 hộ.

* Nâng cấp mở rộng đường Thuận Thiên giai đoạn 1 tại phường Hương Văn: Đã hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm 38 hộ ảnh hưởng. UBND phường Hương Văn đang xác nhận nguồn gốc đất.

* Mở rộng đường Trần Trung Lập phường Hương Vân: Đã hoàn thành công tác kiểm kê của 55 hộ. Chủ đầu tư đã cung cấp hồ sơ đo đạc, chỉnh lý. Trung tâm PTQĐ phối hợp với UBND phường đang soát xét xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.

* Dự án xây dựng doanh trại BCH quân sự thị xã tại phường Hương Văn:

- Về đất nông nghiệp: Ngày 13/6/2019 đã chi trả tiền cho 18 hộ theo Quyết định phê duyệt.

- Về mồ mả: Đang công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ về mồ mả.

* Đường ngoài hàng rào khu công nghiệp Tứ Hạ:

- Đã chi tạm ứng, bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư 850m đoạn tuyến qua đất UBND phường quản lý và đất nông nghiệp của hộ dân.

Hiện, đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình thẩm định điều kiện bồi thường về đất và tài sản.

- Còn 250m đoạn tuyến qua mồ mả: Đã tiến hành kiểm kê 59/61 ngôi lăng mộ, dự kiến tuần tới trình thẩm định (đợt 1).

* Nâng cấp, mở rộng đường vào Lăng Vua Gia Long, tại xã Hương Thọ: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định Phương án bồi thường, về đất và tài sản cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

* Điện 500KV qua 06 xã/phường: (Tổng 41 móng trụ)

Đang tiến hành kiểm kê, kiểm đếm tại 06 xã/phường, còn 01 số đoạn tuyến Chủ đầu tư đang đo đạc điều chỉnh lại hồ sơ địa chính GPMB để tiếp tục kiểm kê kiểm đếm.

* Khu tái định cư thủy diện Hương Vinh: Đã hoàn thành công tác kiểm kê của 08 hộ ảnh hưởng. Chủ đầu tư đang điều chỉnh hồ sơ địa chính của 01 hộ đất ở (Nguyễn Đăng Bùm).

* Di dời các hộ ảnh hưởng Mỏ đá vôi văn xá tại khu vực Xóm lò, phường Hương Văn: Đang công khai lấy ý kiến về Phương án bồi thường về đất và tài sản cho 22 hộ ảnh hưởng. Tuần tới tiến hành họp dân kết thúc công khai để trình thẩm định, phê duyệt. 

5. Công tác chỉ đạo điều hành, Văn hóa xã hội:

- Uỷ ban nhân dân thị xã tổ chức họp để thông qua các báo cáo trình HĐND thị xã tại kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa VI.

- Lãnh đạo thị xã phối hợp với Lãnh đạo tỉnh làm việc với UBND phường Hương Hồ và các hộ dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu du lịch Huế Spirit Sanctuary do Công ty TNHH MTV Huế Spririt Sanctuary làm chủ đầu tư.

- Làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát quản lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thị xã.

- Lãnh đạo thị xã đi thực địa, kiểm tra, khảo sát vị trí giới thiệu cho nhà đầu tư; Kiểm tra công tác GPMB các công trình, dự án và công tác phòng chống dịch tả Lợn Châu phi trên địa bàn thị xã.

- UBND thị xã tổ chức làm việc với các ngành, địa phương về công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã; soát xét một số nội dung liên quan đến công tác quản lý tài nguyên môi trường, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình hình thực hiện kế hoạch đấu giá thu tiền sử dụng đất; công tác Giải phóng mặt bằng và giải quyết các trường hợp vi phạm trật tự đô thị (02 vụ: Công ty TNHH Hùng Đạt và Ông Văn Đức Phong).

- Tổ chức cuộc họp để triển khai các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (Ban Chỉ đạo 2212); làm việc các ngành rà soát về số hộ dân và diện tích đất đai bị ảnh hưởng do khói bụi của Nhà máy xi măng Luks; Làm việc các ngành liên quan và UBND xã Hải Dương đến tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới.

 - Làm việc với các ngành địa phương rà soát đề án sáp nhập Trường tiểu học Lai Thành vào Trường Tiểu học Hương Vân, Trường Tiểu học Vĩnh Dương vào Trường Trung học cơ sở Hoàng Kim Hoán.

- Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc các Đề án: 452 và Đề án 2160 cho Báo cáo viên pháp luật thị xã.

- Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 trên địa bàn thị xã với chủ đề:“Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”; Hội nghị triển khai công tác thu Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn thị xã; Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh và cấp quốc gia năm học 2018-2019; Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè ” năm 2019 trên địa bàn thị xã.

- Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và 18 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, UBND thị xã tổ chức Hội thi gia đình thể thao (mở rộng) năm 2019, kết thúc giải Ban tổ chức đã trao 06 giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên đạt giải ở 3 nội dung thi đấu môn cầu lông và 3 nội dung môn bóng bàn.

6. Công tác nội chính:

- Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2019 tại xã Bình Điền.

- Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức buổi làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ kiểm tra công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn thị xã; tổ chức buổi làm việc với Đoàn Thanh tra Công an tỉnh về việc công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thị xã.

- Lãnh đạo thị xã đã tiếp công dân định kỳ cùng với đồng chí Lê Trường Lưu-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại xã Hương Phong.

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự xử lý bằng hình sự: xảy ra 06 vụ, trong đó: 04 vụ trộm (Hương Hồ 01 vụ, Tứ Hạ 01 vụ, Hương Vinh 01 vụ, Hương Vân 01 vụ), 03 vụ đánh bạc (Hương Toàn 01 vụ, Tứ Hạ 01 vụ, Hồng Tiến 01 vụ). Hiện Công an thị xã đang tiếp tục điều tra, truy xét.

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP: xảy ra 01 vụ đánh bạc tại Giáp Nhì, Hương Văn. Hiện Công an Hương Trà đang điều tra làm rõ.

- Tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 02 vụ, 01 người chết, 02 người bị, trong đó: Tứ Hạ xảy ra 01 vụ (01 người chết); Hương Xuân 01 vụ (01 người bị thương). Hiện Công an Hương Trà đang tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

- Tiếp tục tuyên truyền, phòng ngừa với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên hệ thống loa phát thanh thị xã và các xã phường.

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Công an thị xã đã tổ chức 22 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện 158 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 178 trường hợp; phạt tiền 92.521.000 đồng.

- Công an các phường, xã tiếp tục tổ chức tuần tra, mật phục, qua tuần tra chưa phát hiện trường hợp vi phạm; tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng 72 lượt, nhắc nhở 73 trường hợp, lập biên bản xử lý 41 trường hợp vi phạm; tuần tra, xử lý việc khai thác cát sỏi trái phép 74 lượt, qua tuần tra phát hiện 07 trường hợp vi phạm.

7. Công tác Hội đồng nhân dân:

- Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã phối hợp với Thường trực HĐND các xã phường tổ chức tiếp xúc cử tri tại các xã, phường để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 08 HĐND thị xã khóa VI.

- Ban Pháp chế HĐND thị xã giám sát tình hình, hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2018 và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã tổ chức giám sát tình hình thực hiện Chương trình phát triển dịch vụ, du lịch tại các đơn vị theo Kế hoạch.

II. HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG ĐẾN:

- Chuẩn bị nội dung báo cáo và các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa VI.

- Chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến và công tác PCTT và TKCN trên địa bàn thị xã.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác sản xuất vụ Hè Thu 2019, công tác chống hạn, công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Hương Trà, Ban Thường vụ Thị...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.053