Tìm kiếm thông tin
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc để rà soát số hộ và diện tích đất bị ảnh hưởng do khói bụi của nhà máy xi măng Luks
Ngày cập nhật 02/07/2019

Ngày 19 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã ban hành thông báo số1576/TB-UBND về việc kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc để rà soát số hộ và diện tích đất bị ảnh hưởng do khói bụi của nhà máy xi măng Luks.

 

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã như sau:

1. Yêu cầu UBND các phường Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Vân khẩn trương rà soát, thống kê  lại số hộ, số khẩu, diện tích đất bị ảnh hưởng khói bụi của nhà máy xi măng Luks năm 2019, báo cáo UBND thị xã trước ngày 25/6/2019 (qua phòng Kinh tế) để tổng hợp, xây dựng phương án đề nghị Công ty TNHH Xi măng Luks Việt Nam hỗ trợ.

2. Đối tượng được đề nghị hỗ trợ:

- Hỗ trợ tiền chăm sóc sức khỏe: những người có hộ khẩu, thường xuyên sinh sống và có mặt tại địa phương.

- Hỗ trợ thiệt hại hoa màu:  chỉ đề nghị hỗ trợ diện tích đất đang canh tác, sản xuất, không đề nghị hỗ trợ đối với diện tích đất bị bỏ hoang và đất xây dựng.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế trong việc chỉ đạo, điều...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.582
Truy câp hiện tại 2.130