Tìm kiếm thông tin
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với các ngành liên quan đến tiêu chí NTM cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (chợ Hải Dương)
Ngày cập nhật 02/07/2019

Ngày 19 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã đã ban hành thông báo số 1577/TB-UBND về việc kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại  buổi làm việc với các ngành liên quan đến tiêu chí nông thôn mới cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (chợ Hải Dương).

 

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã như sau:

Yêu cầu UBND xã Hải Dương thực hiện một số công việc :

1. Rà soát, kiện toàn tổ quản lý chợ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch  xây dựng phương án thu - chi, quản lý và sử dụng nguồn thu đảm bảo theo quy định.

2. Khẩn trương hoàn thành một số nội dung, công việc sau:

- Tổ chức, sắp xếp lô quầy ở đình chợ để đưa một số tiểu thương vào kinh doanh cố định.

- Chỉnh trang, sắp xếp các lô quầy tạm bợ ở phía sau đình chợ để đảm bảo mỹ quan, an toàn cho tiểu thương và khách hàng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hoàn thành một số hạng mục phụ trợ của chợ như khu vực trông giữ xe, hệ thống cấp điện, cấp nước sach - nước hợp vệ sinh bảo đảm cho hoạt động của chợ, trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định.

- Bố trí khu vực để rác thải, thiết bị lưu chứa rác thải và đảm bảo được thu gom và vận chuyển đi xử lý ngay trong ngày.

3. Đối với công trình nhà vệ sinh, sữa chữa mái đình, hệ thống rãnh thoát nước chợ phải xây dựng phương án cụ thể, nhưng phải đảm bảo hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2019.

Các nội dung, công việc trên yêu cầu UBND xã Hải Dương phối hợp với  các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện, hoàn thành trước ngày 27/6/2019. Báo cáo bằng văn bản về UBND thị xã (qua phòng Kinh tế).

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế trong việc chỉ đạo, điều...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.587
Truy câp hiện tại 2.130