Tìm kiếm thông tin
Quyết định về bổ sung kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu văn hóa 2019
Ngày cập nhật 02/07/2019

Ngày 18 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 566/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh, phân bổ cho UBND phường Hương Xuân để thực hiện chống xuống cấp, tu bổ di tích Phế tích Tháo đôi Liễu Cốc.

 

Giao trách nhiệm cho:

Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã lập thủ tục cấp kinh phí cho UBND phường Hương Xuân.

UBND Phường Hương Xuân  có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định của nhà nước.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế trong việc chỉ đạo, điều...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.685
Truy câp hiện tại 2.150