Tìm kiếm thông tin
Tình hình kinh tế xã hội (Tuần từ ngày 24/6/2019 – 28/6/2019)
Ngày cập nhật 02/07/2019

I. TÌNH HÌNH:                              

1. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

* Sản xuất vụ Hè Thu năm 2019: Toàn thị xã gieo cấy được 3.018,49ha lúa, cơ cấu chủ yếu giống lúa Khang dân, HT1, nếp, TH5,... Hiện nay, cây lúa đang giai đoạn làm đòng khoảng 700ha, diện tích còn lại đang đứng cái, đẻ nhánh, nhìn chung cây lúa sinh trưởng  phát triển tốt. Bà con nông dân đang tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.

 

- Cây lạc đã gieo được 18/20ha kế hoạch (Hương Vân 1 ha, Hương Xuân 5ha, Hương Chữ 5ha, Hương Văn 7ha)

- Cây rau đã gieo, trồngđược 110ha, trong đó: Hương An: 60ha, Hương Chữ: 30ha, Hương Xuân: 15ha,…

 * Tình hình sâu bệnh:

- Cây lúa: Chuột gây hại có giảm hơn kỳ trước, diện tích gây hại khoảng 250ha, trong đó: Nhiễm nhẹ là 150ha, nhiễm trung bình 90ha, nhiễm nặng 10ha (Hương Hồ, Hương Chữ, Hương Toàn,…). Rầy nâu đã nở và gây hại rải rác trên nếp trà sớm chủ yếu ở Hương Phong. Sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên lúa trà sớm ở Hương Phong. Ngoài ra, nhện gié, sâu keo,.. gây hại rải rác.

- Cây rau: Trên hành lá có sâu xanh da láng đang giai đoạn bướm, mật độ phổ biến 10- 20con/m2, nơi cao 20- 30con/m2 (Hương An, Hương Chữ). Dòi đục cọng hành gây hại gia tăng, mật độ phổ biến 10- 15con/m2, cục bộ nơi cao mật độ 20- 30 con/m2 (Hương An, Hương Chữ). Trên rau cải, bọ nhảy, sâu ăn lá, rệp muội hại rải rác.

- Cây sắn: Nhện đỏ tiếp tục gây hại, diện tích bị hại khoảng 250ha; tỷ lệ phổ biến 10- 20%, nơi cao 40- 50% cây bị hại.

- Cây ăn quả có múi: Bệnh chảy gôm tiếp tục gây hại, tỷ lệ bệnh phổ biến 10- 15%, những vườn nhiều năm tuổi bệnh gây hại nặng hơn trên 30%. Sâu đục thân, đục cành gây hại rãi rác; Nhện nhỏ gây rám trái cục bộ 10- 20%.

* Công tác PCCCR:  vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 28/6/2019 tại Tiểu khu 113 thuộc địa bàn phường Hương Hồ đã xảy ra vụ cháy rừng, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành ciệc ngăn chặn cháy lây lan và tổ chức dập lửa. Đến 20 giờ cùng ngày đám cháy đã được khống chế dập tắt hoàn toàn, diện tích rừng bị cháy khoảng 20,97 ha, đơn vị chủ rừng là HTX Hương Hồ 1.

2. Tình hình diễn biến dịch bệnh DTLCP trên địa bàn thị xã: Đến ngày 27/6/2019, Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra ở 11/16 phường, xã (77 thôn có dịch, 223 hộ có dịch); trong đó: 07 đơn vị phát dịch trong tháng 5/2019 (Hương Văn, Hương Chữ, Hương An, Hương Vinh, Hương Phong, Hương Xuân, Hương Hồ) và 04 đơn vị phát sinh dịch trong tháng 6/2019 (Hương Vân, Tứ Hạ, Hương Toàn, Hương Bình); với tổng số lợn tiêu hủy là 927 con, trong đó: 240 nái, 674 thịt và 13 lợn con với tổng trọng lượng tiêu hủy 60.541 kg.

* Công tác phòng chống dịch: Tiếp tục quán triệt các Công điện, Chỉ thị của UBND tỉnh và Trung ương về phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), UBND thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện; tổ chức họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn với Lãnh đạo UBND các phường, xã và các ban ngành chuyên môn của thị xã. Đồng thời, UBND thị xã đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 21/5/2019 về việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị xã, cụ thể:

- Tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình dịch tại các ổ dịch và khu vực lân cận. Nếu xảy ra lợn ốm chết có triệu chứng nghi bị DTLCP tổ chức tiêu hủy ngay và thực hiện việc tiêu hủy theo đúng quy trình.

- Triển khai công tác tiêu độc, khử trùng tại hộ chăn nuôi và khu vực lân cận; khoanh vùng để triển khai các biện pháp xử lý như rãi vôi, tiêu độc khử trùng tại các phường, xã có ổ dịch. Đến nay, các địa phương đã triển khai khoảng 75 đợt tiêu độc khử trùng và rải vôi trên các tuyến đường giao thông vào vùng dịch; số hóa chất đã sử dụng 2.800 lít Bencocid và hơn 60 tấn vôi.

- Tổ chức các chốt chặn tại vùng có dịch để kiểm tra, kiểm soát, tiêu độc khử trùng phương tiện ra vào, vận chuyển sản phẩm động vật để phòng ngừa, ngăn chặn bệnh DTLCP.

- Tuyên truyền cho người chăn nuôi tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng chống nắng nóng, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo đúng quy định. Khi có lợn ốm chết, báo cáo ngay cho chính quyền địa phương (thông qua TDP, thôn Trưởng hoặc Thú y). Tuyệt đối không vứt xác bừa bãi ra ngoài môi trường, làm lây lan dịch bệnh.

- Tập trung rà soát lại tổng đàn lợn để theo dõi giám sát, kiểm tra và ký cam kết đối với các hộ chưa ký cam kết đợt 1.

- Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã hướng dẫn các xã, phường sử dụng nguồn kinh phí dự phòng của địa phương. Đồng thời, tham mưu thị xã phân bổ nguồn kinh phí dự phòng của thị xã theo hướng dẫn của Sở Tài chính tỉnh để triển khai công tác phòng chống dịch TLCP trên địa bàn.

3. Công tác thu thuế: Đến nay, các khoản thị xã, phường, xã thu ước thực hiện 81,2 tỷ đồng, đạt 56,81% dự toán tỉnh giao và 49,84% chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó: thu ngoài quốc doanh 22 tỷ đồng, đạt 55% dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 22 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch tỉnh giao, 36,67% chỉ tiêu phấn đấu... Các khoản Cục thuế trực tiếp thu ước thực hiện 53 tỷ đồng, đạt 42,93% so dự toán tỉnh giao.

4. Công tác giải phóng mặt bằng:

* Dự án đầu tư hạ tầng tại khu công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 1): Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho 03 hộ ảnh hưởng nhà ở, đất ở.

* Khu quy hoạch Triều Sơn Trung tại xã Hương Toàn: UBND thị xã đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho 04 hộ gia đình. Hiện nay, chủ đầu tư đang xin bố trí vốn để chi trả.

* Khu QH TDP 3, phường Hương Chữ: UBND thị xã đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho 13 hộ gia đình. UBND thị xã đã có quyết định bố trí vốn, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với chủ đầu tư lập thủ tục rút vốn, thông báo chi trả tiền cho các hộ gia đình.

* Di dời 22 hộ Xóm Lò, phường Hương Văn: Đã kết thúc công khai Phương án, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đang lập thủ tục trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định phương án theo quy định.

* Đường điện 220Kv Huế - Đông Hà đi qua 07 xã/phường:

- Thanh tra thị xã đang xác minh đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thùy.

- UBND thị xã làm việc giải quyết vướng mắc 03 hộ dân nằm giữa 02 đường dây điện 220kV và 500kV tại xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

* Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ: Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất của 47 hộ.

* Nâng cấp mở rộng đường Thuận Thiên giai đoạn 1 tại phường Hương Văn: Đã hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm 38 hộ ảnh hưởng. Hiện, Chủ đầu tư đang điều chỉnh hồ sơ đo đạc địa chính để UBND phường Hương Văn có cơ sở xác nhận nguồn gốc đất.

* Mở rộng đường Trần Trung Lập phường Hương Vân: Đã hoàn thành công tác kiểm kê của 55 hộ. Chủ đầu tư đã cung cấp hồ sơ đo đạc, chỉnh lý. Trung tâm PTQĐ phối hợp với UBND phường đang soát xét xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.

* Dự án xây dựng doanh trại BCH quân sự thị xã tại phường Hương Văn:

- Về đất nông nghiệp: UBND thị xã đã ban hành quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ. Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã chi trả tiền.

- Về mồ mả: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ về mồ mả.

* Đường ngoài hàng rào khu công nghiệp Tứ Hạ:

- Đã bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư thi công khoảng 500m đoạn đi qua đất nông nghiệp do UBND phường quản lý.

- Về đất và tài sản: UBND phường Hương Văn đang xác nhận nguồn gốc đất.

- Về mồ mả: Đã kiểm kê 57/61 ngôi. Dự kiến ngày 05/7/2019 trình thẩm định đợt 1.

* Nâng cấp, mở rộng đường vào Lăng Vua Gia Long, tại xã Hương Thọ: UBND thị xã Hương Trà đã ban hành quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Chủ đầu tư để lập thủ tục chi trả tiền cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

  * Điện 500KV qua 06 xã/phường: (Tổng 41 móng trụ)

- Đang tiến hành kiểm kê, kiểm đếm tại 06 xã/phường, còn 01 số đoạn tuyến Chủ đầu tư đang đo đạc điều chỉnh lại hồ sơ địa chính GPMB để tiếp tục kiểm kê kiểm đếm.

- UBND thị xã đã ban hành quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho Trại giam Bình Điền đoạn qua xã Hương Bình, thị xã Hương Trà. Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Chủ đầu tư để lập thủ tục chi trả tiền cho Trại giam Bình Điền.

* Khu tái định cư thủy diện Hương Vinh:

Đã hoàn thành công tác kiểm kê của 08 hộ ảnh hưởng. Chủ đầu tư đang điều chỉnh hồ sơ địa chính của 01 hộ đất ở (Nguyễn Đăng Bùm). 

Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phối hợp với Chủ đầu tư tạm ứng 50% giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân, tạo điều kiện triển khai thi công.

* Khu du lịch nghĩ dưỡng sinh thái biển Hải Dương: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với Chủ đầu tư, UBND xã Hải Hương triển khai chủ trương dự án; triển khai kế hoạch kiểm kê GPMB dự án cho các hộ dân biết, phối hợp thực hiện.

* Dự án Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà:

Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã chủ trì phối hợp với các địa phương đã tiến hành họp dân triển khai thông báo thu hồi đất của thị xã tại phường Hương An, phường Hương Hồ và xã Hương Thọ với khoảng 430 hộ gia đình và tổ chức ảnh hưởng.

+ Đã hoàn thành kiểm kê 50 hộ gia đình và tổ chức có đất và tài sản đối với phường Hương An. Hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã đã chuyển hồ sơ cho UBND phường Hương An xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.

+ Ngày 27, 28 và 29/6/2017, Tổ công tác kiểm kê đất và tài sản trên đất phường Hương Hồ đã tiến hành kiểm kê 135/200 hộ gia đình và đang tiếp tục kiểm kê.

+ Theo kế hoạch từ ngày 04/7 đến ngày 08/7/2019, tổ chức kiểm kê  khoảng 180 hộ gia đình, tổ chức có đất và tài sản ảnh hưởng xã Hương Thọ.

Đối với Gói thầu số 7 qua các phường: Hương Xuân, Hương Văn và Hương Vân. Hiện nay, đơn vị đo đạc đang hoàn chỉnh hồ sơ địa chính, chưa bàn giao hồ sơ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để lập thủ tục đề nghị UBND thị xã, phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành thông báo thu hồi đất theo quy định.

5. Công tác chỉ đạo điều hành, Văn hóa xã hội:

- Uỷ ban nhân dân thị xã tổ chức họp để thông qua các báo cáo trình HĐND thị xã tại kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa VI.

- Trên địa bàn thị xã có 3 điểm thi THPT quốc gia năm 2019 (Trường THPT Hương Trà, THPT Đăng Huy Trứ, THPT Hương Vinh) với 1.051 thí sinh dự thi, trong đó vắng mặt 03 thí sinh ( 01 thí sinh tự do, 02 thí sinh bỏ học).

- Làm việc các ngành để xử lý các vướng mắc liên quan 03 hộ có nhà ở và đất ở giữa hai tuyến điện 500 Kv và 220 Kv đoạn qua xã Hương Thọ; làm việc các ngành, UBND các xã Hương Bình, Hương Thọ, Bình Điền, Bình Thành và Công ty TNHH MTV Cao su Huy Anh Phong Điền về rà soát vị trí xây dựng cơ sở thu mua mủ cao su trên địa bàn thị xã.

- Làm việc Phòng Lao động Thương binh – xã hội và các thành viên Ban Chỉ đạo xác nhận người có công thị xã Hương Trà theo (Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND thị xã Hương Trà) xét hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Đinh Khoai (quê quán: Hương Thọ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế); Làm việc với phòng Tài chính Kế hoạch, Ban QLDA và Chủ tịch UBND các xã về việc rà soát triển khai các Dự án chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã.

- Lãnh đạo UBND thị xã làm việc với Ban Dân tộc tại xã Hồng Tiến về kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách dân tộc năm 2019.

 

6. Công tác nội chính:

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự xử lý bằng hình sự: xảy ra 01 vụ trộm tại Giáp Ba, phường Hương Văn. Hiện Công an thị xã đang tiếp tục điều tra, truy xét.

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP:  không xảy ra.

- Tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 01 vụ tại Km 0+270 vòng xuyến đường tránh Huế, phường Hương Văn. Hậu quả: 0 người bị thương, 02 xe hư hỏng. Hiện Công an thị xã đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

- Tiếp tục tuyên truyền, phòng ngừa với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên hệ thống loa phát thanh 55 lượt.

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Công an thị xã đã tổ chức 02 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện 18 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 22 trường hợp; phạt tiền 20.153.750 đồng.

 - Công an các phường, xã tổ chức tuần tra, mật phục 29 lượt, qua tuần tra chưa phát hiện trường hợp vi phạm; tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng 15 lượt, nhắc nhở 41 trường hợp; tuần tra, xử lý việc khai thác cát sỏi trái phép 18 lượt, qua tuần tra phát hiện 01 trường hợp vi phạm.

7. Công tác Hội đồng nhân dân:

- Đến nay, HĐND các xã-phường đã hoàn thành việc tổ chức kỳ họp 6 tháng đầu năm 2019.

- Ban Pháp chế HĐND thị xã đã thẩm tra việc giải quyết kiến nghị cử tri tham gia tại kỳ họp thứ 07 khóa VI tại các đơn vị: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính-Kế hoạch; Quản lý đô thị; Trung tâm phát triển quỹ đất và Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã;

                                                             

II. HƯỚNG CÔNG TÁC TUẦN ĐẾN:

- Chuẩn bị nội dung báo cáo và các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa VI.

- Chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến và công tác PCTT và TKCN trên địa bàn thị xã.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác sản xuất vụ Hè Thu 2019, rà soát công tác chống hạn, công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Theo Đại học Quốc gia TP.HCM vừa công bố danh sách 150...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.264