Tìm kiếm thông tin
Báo cáo về đất đai quý 2 năm 2019
Ngày cập nhật 09/07/2019

I. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

1. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

 

- Đã tham mưu UBND thị xã lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hương Trà và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Hương Trà; và Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hương Trà đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 15/01/2019.

2. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất:

Đã tiếp nhận, tham mưu việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất cho 64 trường hợp, trong đó:

- Giao đất: 01 trường hợp;

- Thu hồi đất do người dân tự nguyện trả lại 26 trường hợp

- Chuyển mục đích sử dụng đất: 37 trường hợp.

3. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều chỉnh hạn mức đất ở:

* Đã thụ lý tham mưu cấp mới, cấp đổi, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được 241 giấy chứng nhận, trong đó:

- Cấp giấy chứng nhận lần đầu được:  206 giấy

- Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 35 giấy.

* Đã tham mưu xác định lại diện tích đất ở trên giấy chứng nhận: 56 trường hợp.

4. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai; xử lý các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định:

- Tổng số đơn tiếp nhận: 20 đơn, đã thụ lý giải quyết 16 đơn, đang thụ lý giải quyết 4 đơn.

- Đã tham mưu UBND thị xã thẩm tra việc cấp giấy chứng nhận trái quy định pháp luật và ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cấp lại 20 trường hợp.

5. Công tác thẩm định, bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất:

Trong 6 tháng đầu năm:

 - Tiếp nhận, thụ lý, tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Thông báo thu hồi đất 10 công trình dự án.

 - Tiếp nhận, thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất 13 hồ sơ.

- Tiếp nhận, thụ lý, tham mưu UBND thị xã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hổ trợ, tái định cư 12 công trình dự án, với tổng số đối tượng thu hồi đất 62 trường hợp, diện tích 182.420,8 m2; tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 3.948.464.000 đồng; phê duyệt phương án giao đất tái định cư cho 7 trường hợp, diện tích: 1125 m2.

Đã tiếp nhận và đang thẩm định 6 hồ sơ của 6 công trình, dự án.

 

Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thời gian qua tại địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 4.208