Tìm kiếm thông tin
Báo cáo vệ sinh môi trường quý II năm 2019
Ngày cập nhật 09/07/2019

Trong quý II, công tác vệ sinh môi trường đạt được một số kết quả như sau:

- Phối hợp các ngành chức năng tổ chức tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trên các thông tin đại chúng để hưởng ứng các ngày lễ lớn về môi trường, tham mưu UBND thị xã kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2019, tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 tại xã Hương Vinh, sau lễ mít tin, phát động phong trào toàn dân tổng dọn vệ sinh môi trường, ra quân trục vớt, xử lý cây bèo Lục Bình trên các sông, hói, kênh, mương.

 

- Tiếp tục rà soát, bổ sung và thực hiện tốt Phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Hương Trà giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND thị xã. Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải năm 2019 theo Công văn số 683/UBND-TCKH ngày 1/4/2019 về việc thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải năm 2019 và Công văn số 994/UBND-TCKH ngày 25/4/2019 về việc tiếp tục thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt năm 2018.

- Tham mưu UBND thị xã xây dựng Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 28/01/2019 về công tác kiểm tra trên lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường năm 2019 và Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thị xã để tiến hành kiểm tra công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trường năm 2019. Đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên tăng cường phối hợp với các phường, xã để kịp thời kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép. Kết quả, từ đầu năm đến nay đã kiểm tra tham mưu UBND thị xã ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản với số tiền xử phạt là 70.500.000 đồng, tịch thu 48 m3 cát.

- Tham mưu UBND thị xã xây dựng Kế hoạch số 1252/KH-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 về thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn thị xã Hương Trà và Công văn số 1410/UBND-TNMT ngày 5 tháng 6 năm 2019 về việc triển khai các hoạt động để thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” gửi Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể trên địa bàn thị xã và UBND các xã, phường để triển khai thực hiện.

- Đã tham mưu UBND thị xã ban hành Công văn số 1125/UBND-TNMT ngày 14 tháng 5 năm 2019 về việc tăng cường lực lượng tập trung xử lý tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép, trong đó yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường tiến hành thành lập, kiện toàn các Tổ tự quản cộng đồng, Tổ giám sát, Tổ quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản nhằm tăng cường sự giám sát phát hiện các trường hợp khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép nhất là các xã, phường dọc tuyến sông Hương, sông Bồ; có kế hoạch huy động lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm tra, giám sát, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản và lập bến bãi trái phép không đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND thị xã nếu để xảy ra tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản và lập bến bãi trái phép; thiếu cương quyết trong việc xử lý đối với các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản và lập bến bãi cát, sỏi trái phép.

- Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của công dân trên hệ thống thông tin Dịch vụ đô thị thông minh tỉnh, tiến hành kiêm tra, xử lý và báo cáo UBND thị xã theo đúng quy định.

- Tham mưu UBND thị xã kiểm tra, xác nhận 18 hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

- Tiến hành rà soát, đánh giá, hướng dẫn UBND xã Hải Dương xây dựng hoàn chỉnh tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Tham mưu UBND thị xã văn bản đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường, Chi cục BVMT hỗ trợ đo đạc các chỉ tiêu về bụi, khí thải phát sinh tại khu vực xung quanh Nhà máy xi măng Luks (VN) để UBND thị xã có cơ sở trả lời và giải quyết phản ánh của các hộ dân sống xung quanh khu vực Nhà máy xi măng Luks.

 

Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thời gian qua tại địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 4.274