Tìm kiếm thông tin
Báo cáo lao động quý II năm 2019
Ngày cập nhật 09/07/2019

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2019

1. Lĩnh vực lao động, việc làm, quản lý dạy nghề

a. Lĩnh vực an toàn lao động, tiền lương

 

Triển khai thực hiện Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Công văn số 02/LĐTBXH-LĐTL ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Sở Lao động - TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Ngày 18/02/2019 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn hướng dẫn các doanh nghiệp việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng trên địa bàn thị xã, đến nay 100% doanh nghiệp trên địa bàn đã triển khai mức lương tối thiểu vùng mới.

Tham mưu UBND thị xã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm 07 thành viên, đã kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nỗ 04 Doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.

b. Lĩnh vực việc làm

Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2019, giao chỉ tiêu xuất khẩu lao động năm 2019 đối với các xã phương (Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 16/01/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, chỉ tiêu 120 LĐ), phối hợp các đơn vị có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động) thực hiện công tác tuyên truyền, tuyển chọn đối tượng đủ điều kiện để tư vấn xuất khẩu lao động, kết quả 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thị xã đã có 57 người đi xuất khẩu lao động.

c. Quản lý dạy nghề

Phối hợp Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên tư vấn 119 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự để triển khai các lớp đào tạo nghề, tham mưu Ủy ban nhân dân ban hành kế hoạch về đào tạo sơ cấp nghề năm 2019 trên địa bàn thị xã.

Phối Phòng Tài chính kế hoạch dự toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho 55 đối tượng thuộc hộ gia đình bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển, tổng số tiền 368.775.000 đồng; thực hiên chi trả hỗ trợ học phí cho sinh viên đại học thuộc hộ gia đình bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển cho 10 sinh viên, số tiền 79,2 triệu đồng.

Đào tạo nghề 6 tháng đầu năm: mở 05 lớp đào tạo nghề, có 144 học viên tham gia (trong đó Trung tâm Giáo dục NN-GDTX mở 01 lớp nghề Nghệ thuật trang điểm tại xã Hải Dương, số lượng 30 học viên; 01 lớp nghề May công nghiệp tại học tạo Trung tâm GDNN-GDTX, số lượng 27 học viên; Hội người mù thị xã mở 01 lớp nghề Sản xuất chỗi đót, số lượng 19 học viên, ở Hội người mù thị xã; Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh mở 01 lớp nghề Kỹ thuật trồng, tạo dáng và chăm sóc cây cảnh, số lượng 28 học viên, ở phường Hương An; Trung tâm Giới thiệu việc làm và Dạy nghề thuộc Hội LHPN tỉnh mở 01 lớp nghề Kỹ thuật chế biến món ăn, số lượng 40 học viên, ở xã Bình Thành)

2. Lĩnh vực chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội

a. Giải quyết chính sách cho người có công

Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã đưa 100 đối tượng có công cách mạng đi điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công cách mạng Miền trung tại Đà Nẵng; đưa 05 người có công đi điều dưỡng tại Hà Nội.

Phối hợp Trung tâm Điều dưỡng của tỉnh để tổ chức đưa người có công với cách mạng đi điều dưỡng tại Huế - Lăng cô, số lượng 165 đối tượng;

Tham mưu thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn; tham mưu công tác tổ chức tặng quà Tết nguyên đán kỷ hợi năm 2019.

Chi trả trợ cấp người có công 6 tháng đầu năm cho 1.224 đối tượng, số tiền 12.672,138 triệu đồng

Chi trả trợ cấp quà tết Kỷ Hợi cho đối tượng có công hơn 2.337 suất với số tiền hơn 475 triệu đồng

Mua thẻ BHYT cho hơn 1.270 đối tượng, số tiền 950 triệu đồng

Quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục và các chế độ chính sách có công khác với số tiền  hơn 500 triệu đồng

Thăm, tặng quà dịp tết nguyên đán năm 2019 gồm 3,469 tỷ, gồm 15.202 suất (bao gồm quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh, UBND thị xã, UBND xã, phường, UBMTTQVN thị xã, quà của các tổ chức từ thiện, quà mừng thọ các cụ tròn 90 tuổi, 100 tuổi) 

b. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội 6 tháng đầu năm cho 6.309 đối tượng, số tiền 13.891,11 triệu đồng.

Chi quà tết Kỷ Hợi cho đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng trẻ em hơn 7.600 suất với số tiền gần 1.700 triệu đồng

Chi trả trợ cấp mai táng phí, trợ cấp đột suất hơn 172 đối tượng, số tiền hơn 924 triệu đồng

Quản lý chi mua thẻ BHYT cho 5.427 đối tượng, số tiền gần 5.000 triệu đồng .

Công tác chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách có công , xã hội, quà tết Kỷ Hợi  cho tất cả các loại đối tượng đảm bảo kịp thời, đúng người đúng đối tượng.

c. Về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Tham mưu UBND thị xã tham gia góp ý dự thảo kế hoạch công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Văn phòng Dự án Zhishan Foundation Taiwan cấp phát học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã, 6 tháng đầu năm đã hỗ trợ học bổng cho 12 học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, số tiền 30 triệu đồng, tặng 11 chiếc xe đạp, trị giá gần 20 triệu đồng.

Tham mưu UBND thị xã ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn thị xã; phối hợp UBND các phường, xã, các trường Trung học cơ sở trên địa bàn chuẩn bị công tác tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em (học sinh lớp 6, lớp 7, số lượng 100 em học sinh).

Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã Tổ chức Lễ Tháng hành động vì trẻ em tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Khánh Toàn, thị xã Hương Trà vào ngày 30/5/2019

d. Hoạt động bình đẳng giới

Tham mưu UBND thị xã tham gia góp ý dự thảo kế hoạch công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới, nâng cao hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ. Thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức nhằm thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới.

Phối hợp, tham mưu Ban vì tiến bộ phụ nữ tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới và vì tiến bộ của phụ nữ, số lượng 300 người tham gia

e. Về lĩnh vực công tác phòng chống tệ nạn xã hội

Phối hợp Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội hướng dẫn các phường, xã thực hiện đăng ký không có tệ nạn ma túy mại dâm năm 2019.

 

Phòng LĐ-TB&XH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Thời gian qua tại địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 4.299