Tìm kiếm thông tin
Hương Trà tổ chức Hội nghị Thị ủy lần thứ 17 mở rộng
Ngày cập nhật 09/07/2019

Sáng ngày 03/7/2019, Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị lần thứ 17 mở rộng để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và triển khai một số văn bản mới của Trung ương. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Tuyến -Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Ty - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

 

Theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã, đến nay toàn thị xã đã thực hiện giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) các ngành kinh tế ước tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Dịch vụ đạt khoảng 1.610 tỷ đồng, tăng 19% - Công nghịêp - TTCN và xây dựng đạt khoảng 1.900 tỷ đồng, tăng 16,1% - Nông nghiệp đạt khoảng 376 tỷ đồng, tăng 2,5% (cây lúa 3.164ha, năng suất bình quân đạt 62,59 tạ/ha, là năm được mùa cao nhất từ trước đến nay, tăng 0,78 tạ/ha); đã quản lý tốt các công trình thuộc ngân sách thị xã trong đầu tư phát triển và xây dựng cơ bản, ưu tiên công trình phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới… Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 900 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch. Chú trọng công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia được, đến nay đã có 44/64 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 68,75%/tổng số trường; triển khai thực hiện tốt kế hoạch xây dựng “Tuyến phố văn minh đô thị”, “Tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp”, hưởng ứng tích cực “Ngày chủ nhật xanh”. Tiếp tục thực hiện tốt chăm lo cho các đối tượng chính sách và an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, trật tự đô thị; đã có 03 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Hương Vinh, Hương Bình, Hương Toàn). Các cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gắn với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác quốc phòng, an ninh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Phối hợp triển khai việc đưa công an chính quy về đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã từ ngày 01/7/2019 ở 04 xã. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử. Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết đơn thư theo đúng quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như thu ngân sách trong những tháng đầu năm 2019; đồng thời, thảo luận và bàn các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội; đản bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng còn lại và tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06 của Huyện ủy (nay là Thị ủy) về xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh xã hội. Trong đó, tập trung chỉ đạo các biện pháp tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là thu tiền sử dụng đất, thu ngoài quốc doanh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06 của Huyện ủy (nay là Thị ủy) về xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó tập trung nguồn lực để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa.

 

Mai Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.124.808
Truy câp hiện tại 1.132