Tìm kiếm thông tin
Tình hình kinh tế xã hội (Tuần từ ngày 01/7/2019 đến 05/7/2019)
Ngày cập nhật 09/07/2019

I. TÌNH HÌNH:

1. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

* Sản xuất vụ Hè Thu năm 2019: Cây lúa đến nay đã trổ được khoảng 5ha tại Hương Phong, còn lại đang giai đoạn làm đòng. Bà con nông dân đang tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Cây lạc đã gieo được 18/20ha kế hoạch (Hương Vân 1 ha, Hương Xuân 5ha, Hương Chữ 5ha, Hương Văn 7ha). Cây rau đã gieo, trồng được khoảng 110ha (Hương An: 60ha, Hương Chữ: 30ha, Hương Xuân: 15ha,…)

 

* Tình hình sâu bệnh:

- Cây lúa: Chuột tiếp tục gây hại, diện tích khoảng 300ha, trong đó: Nhiễm nhẹ 180ha, nhiễm trung bình 100ha, nhiễm nặng 20ha chủ yếu các ruộng ven đường lộ, cồn mồ (Hương Hồ, Hương An, Hương Chữ, Hương Toàn); Rầy nâu gây hại rải rác, mật độ phổ biến còn thấp dưới 750 con/m2; Bệnh khô vằn xuất hiện và gây hại cục bộ các ruộng tốt, gieo sạ dày,...

- Cây rau: Trên hành lá, sâu xanh da láng đang tiếp tục gây hại, mật độ phổ biến 10- 20con/m2, nơi cao 20- 30con/m2 (Hương An, Hương Chữ). Dòi đục cọng hành gây hại gia tăng, mật độ phổ biến 10- 20con/m2, cục bộ nơi cao mật độ 30- 50 con/m2 (Hương An, Hương Chữ). Trên rau cải, bọ nhảy, sâu ăn lá, rệp muội hại rải rác.

 - Cây sắn: Nhện đỏ tiếp tục gây hại, diện tích bị hại khoảng 300ha; tỷ lệ phổ biến 10- 20%, nơi cao 40- 50% cây bị hại.

 - Cây cao su: Bệnh rụng lá Corynespora, bệnh phấn trắng, bệnh loét sọc miệng cạo, bệnh xì mủ,... gây hại rải rác.

2. Tình hình diễn biến dịch bệnh DTLCP trên địa bàn thị xã: Đến ngày 04/7/2019, Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra ở 12/16 phường, xã (83 thôn có dịch, 307 hộ có dịch); trong đó: 07 đơn vị phát dịch trong tháng 5/2019 (Hương Văn, Hương Chữ, Hương An, Hương Vinh, Hương Phong, Hương Xuân, Hương Hồ) và 06 đơn vị phát sinh dịch trong tháng 6/2019 (Hương Vân, Tứ Hạ, Hương Toàn, Hương Bình, Hương Thọ); với tổng số lợn tiêu hủy là 1.470 con, trong đó: 393 nái, 1.004 thịt và 73 lợn con với tổng trọng lượng tiêu hủy 99.740 kg.

* Công tác phòng chống dịch: Tiếp tục quán triệt các Công điện, Chỉ thị của UBND tỉnh và Trung ương về phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), UBND thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện; tổ chức họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn với Lãnh đạo UBND các phường, xã và các ban ngành chuyên môn của thị xã. Đồng thời, UBND thị xã đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 21/5/2019 về việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị xã, cụ thể:

- Tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình dịch tại các ổ dịch và khu vực lân cận. Nếu xảy ra lợn ốm chết có triệu chứng nghi bị DTLCP tổ chức tiêu hủy ngay và thực hiện việc tiêu hủy theo đúng quy trình.

- Triển khai công tác tiêu độc, khử trùng tại hộ chăn nuôi và khu vực lân cận; khoanh vùng để triển khai các biện pháp xử lý như rãi vôi, tiêu độc khử trùng tại các phường, xã có ổ dịch. Đến nay, các địa phương đã triển khai khoảng 90 đợt tiêu độc khử trùng và rải vôi trên các tuyến đường giao thông vào vùng dịch; số hóa chất đã sử dụng 2.800 lít Bencocid và hơn 60 tấn vôi.

- Tổ chức các chốt chặn tại vùng có dịch để kiểm tra, kiểm soát, tiêu độc khử trùng phương tiện ra vào, vận chuyển sản phẩm động vật để phòng ngừa, ngăn chặn bệnh DTLCP.

- Tuyên truyền cho người chăn nuôi tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng chống nắng nóng, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo đúng quy định. Khi có lợn ốm chết, báo cáo ngay cho chính quyền địa phương (thông qua TDP, thôn Trưởng hoặc Thú y). Tuyệt đối không vứt xác bừa bãi ra ngoài môi trường, làm lây lan dịch bệnh.

- Tiếp tục rà soát lại tổng đàn lợn để theo dõi giám sát, kiểm tra và ký cam kết đối với các hộ chưa ký cam kết đợt 1.

- Ủy ban nhân dân thị xã đã tiếp tục chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã hướng dẫn các xã, phường sử dụng nguồn kinh phí dự phòng của địa phương. Đồng thời, đã tham mưu thị xã phân bổ nguồn kinh phí dự phòng của thị xã để triển khai công tác phòng chống dịch TLCP trên địa bàn.

3. Công tác thu thuế: Đến nay, các khoản thị xã, phường, xã thu ước thực hiện 81,2 tỷ đồng, đạt 56,81% dự toán tỉnh giao và 49,84% chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó: thu ngoài quốc doanh 22 tỷ đồng, đạt 55% dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 22 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch tỉnh giao, 36,67% chỉ tiêu phấn đấu... Các khoản Cục thuế trực tiếp thu ước thực hiện 53 tỷ đồng, đạt 42,93% so dự toán tỉnh giao.

4. Công tác chỉ đạo điều hành, Văn hóa xã hội:

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư khảo sát, cung cấp thông tin Dự án xúc tiến đầu tư trên địa bàn xã Hương Phong và Hải Dương.

- Làm việc với Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các ngành liên quan đối với diện tích đất rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ chuyển giao cho UBND xã Bình Điền (diện tích 110,9 ha tại khoảnh 6, tiểu khu 136).

- Làm việc các ngành và UBND xã Hải Dương liên quan đến dự án cơ sở chế biến thủy, hải sản trên địa bàn xã; Làm việc với các ngành và UBND các xã Hương Toàn, Hương Vinh, Bình Điền về công tác rà soát chuyển đổi chợ, Quy hoạch Cụm công nghiệp - TTCN và Lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung.

- Làm việc với các ngành và địa phương (Bình Điền, Hồng Tiến) về việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

- UBND thị xã đã tổ chức Công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 11 cán bộ Quản lý giáo dục trên địa bàn thị xã.

- Lãnh đạo thị xã đi kiểm tra, khảo sát khu tái định cư của đường cao tốc và các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn thị xã; kiểm tra tiến độ xây dựng nhà của các hộ dân nằm trong Dự án GCF tại phường Hương Xuân và xã Hương Phong.

- Hoàn thành công tác kiểm tra CCHC tại 10 phường, xã và 06 cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã.

5. Công tác nội chính:

- Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức làm việc với Đoàn Thanh tra Công an tỉnh thông qua biên bản ghi nhận kết quả thanh tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại UBND thị xã Hương Trà; làm việc với Đoàn thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thẩm tra báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện công tác trong lĩnh vực pháp chế 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019, thẩm tra việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VII.

- Ban CHQS thị xã đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quân sự-Quốc phòng và sơ kết công tác huấn luyện 06 tháng đầu năm 2019.

- Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2019 tại xã Hương Bình.

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự xử lý bằng hình sự: xảy ra 01 vụ trộm tại Tổ dân phố 01, phường Hương Hồ. Hiện Công an thị xã đang tiếp tục điều tra, truy xét.

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP:  không xảy ra.

- Tình hình cháy, nổ: xảy ra 01 vụ cháy rừng tại khu vực rừng thông ở Tổ dân phố 9, phường Hương Hồ. Hậu quả: thiệt hại khoảng 32,18 ha rừng thông và keo lá tràm của Hợp tác xã nông nghiệp Hương Hồ 1 và một số hộ dân (Ngày 28/6/2019).

- Tai nạn giao thông đường bộ: không xảy ra.

- Tiếp tục tuyên truyền, phòng ngừa với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên hệ thống loa phát thanh 54 lượt.

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Công an thị xã đã tổ chức 09 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện 28 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 18 trường hợp; phạt tiền 21.200.000 đồng.

- Công an các phường, xã tổ chức tuần tra, mật phục 30 lượt, qua tuần tra chưa phát hiện trường hợp vi phạm; tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng 12 ca, phát hiện 23 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 08 trường hợp vi phạm; tuần tra, xử lý việc khai thác cát sỏi trái phép 19 lượt, qua tuần tra phát hiện 01 trường hợp vi phạm.

6. Công tác Hội đồng nhân dân: Ban Kinh tế-xã hội HĐND thị xã đã thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 tại các đơn vị theo Kế hoạch.

II. HƯỚNG CÔNG TÁC TUẦN ĐẾN:

- Chuẩn bị nội dung báo cáo và các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa VI.

- Chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến và công tác PCTT và TKCN trên địa bàn thị xã.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác sản xuất vụ Hè Thu 2019, rà soát công tác chống hạn, công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.127.129
Truy câp hiện tại 550