Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy hoạch, chiến lược, Kế hoạch >> QH Xây dựng
Ngày 16/6/2022, Phòng Quản lý đô thị thị xã ban hành văn bản hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt phương án tổng mặt bằng dự án đầu tư trên địa bàn thị xã Hương Trà.
Thực hiện Công văn số 2338/SXD-QHKT, ngày 28/6/2022 của Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế về việc nghiêm túc triển khai thực hiện công tác lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với việc lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch. Ngày 06/7/2022,  Phòng Quản lý đô thị thị xã ban hành văn bản hướng dẫn công tác lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với việc lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch trên địa bàn thị xã Hương Trà.
Ngày 23/9/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1273/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế tổng mặt bằng phân lô xen ghép đất ở tại TDP Thanh Tiên, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 23/9/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1274/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế tổng mặt bằng phân lô xen ghép đất ở tại TDP Thanh Lương 4, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 12/8/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1137/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế tổng mặt bằng xen ghép tại TDP 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà; với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 31/8/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1203/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng phân lô đất ở xen ghép tại thôn Thượng Thôn, xã Hương Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TDP Thượng Khê, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà);  với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 29/9/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1381/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình và giải pháp hạ tầng kỹ thuật Khu Tái định cư phường Hương Xuân với những nội dung chính như sau:  
Ngày 21/9/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hương Bình, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung chính như sau:  
Ngày 8/9/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế phân lô đất ở xen ghép tại thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà với những nội dung chính như sau:  
Ngày 08 tháng 9  năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân lô đất ở tại tổ dân phố La Chữ Thượng (cụm 2 cũ), phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, với những nội dung chủ yếu sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 166