Tìm kiếm thông tin
Quy hoạch, chiến lược, Kế hoạch >> QH, KH phát triển KTXH
Ngày 23 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đến năm 2020, những nội dung chính như sau:  
Ngày 26/6/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 749/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:  
Ngày 02/7/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 797/QĐ-UBND về việc phê duyệt phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1:500 Khu chức năng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tại xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung sau:  
Ngày 10 tháng 4 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình Thành, thị xã Hương Trà đến năm 2020với những nội dung sau:  
Ngày 31 tháng 3 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 432/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân lô đất ở tại thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà với những nội dung sau:  
Ngày 18 tháng 3 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ thiết kế phân lô đất ở tại tổ La Chữ Trung (tổ 3 cũ), phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà với những nội dung sau:  
Ngày 31/12/2019, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 3529/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình trọng điểm Phát triển đô thị năm 2020. Theo kế hoạch triển khai những nội dung chủ yếu như sau:  
Ngày 02/01/2020, UBND thị xã ban hành quyết định về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Sáng ngày 03/01/2020 tại hội trường UBND phường Tứ Hạ, đã diễn ra buổi công bố Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Tây Nam Quốc lộ 1A, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.  
Thực hiện Công văn số 2253/SKHĐT-KTN ngày 15/8/2019 của Sở Kế hoạch & Đầu tư về xây dựng kế hoạch 2020 các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND thị xã Hương Trà xây dựng kế hoạch năm 2020, cụ thể như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.395