Tìm kiếm thông tin
Quy hoạch, chiến lược, Kế hoạch >> QH, KH thu gom rác, khai thác TN
UBND tỉnh ban hành quyết định số 07/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 08/1/2018, UBND thị xã HươngTrà ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND về Quyết định phê duyệt điều chỉnh Phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Hương Trà giai đoạn 2018-2020. Nội dung Quyết định xem file đính kèm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.815