Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy hoạch, chiến lược, Kế hoạch >> QH, KH thu gom rác, khai thác TN
Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 về việc bổ sung quy hoạch khu vực khoáng sản đất làm vật liệu san lấp vào Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 3144 /QĐ-UBND ngày 05/12/2019 về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế  
UBND tỉnh ban hành quyết định số 07/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 08/1/2018, UBND thị xã HươngTrà ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND về Quyết định phê duyệt điều chỉnh Phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Hương Trà giai đoạn 2018-2020. Nội dung Quyết định xem file đính kèm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 442