Tìm kiếm thông tin
Quy hoạch, chiến lược, Kế hoạch
Quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại thôn Vĩnh Trị, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà đã được UBND thị xã phê duyệt tại Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 1/10/2018 với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 19 tháng 9 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 817/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại vùng Lai Bai, TDP 7, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 7 tháng 9 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 743/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương An, nay là phường Hương An, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:  
Ngày 14 tháng 8 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 665/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại xứ Tân Canh, thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 8 tháng 8 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 607/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu dịch vụ du lịch – Bãi tắm cộng đồng (tỷ lệ 1/500) xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng mức đầu tư 134,670,017,847.16 đồng với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1680/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hương Trà, cụ thể như sau:  
Ngày 28 tháng 5 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại xứ Đồng Đạc Dài, TDP Sơn Công 1, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:
Nhằm triển khai thực hiện dự án: Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hue Spirit Sanctury, với quy mô 6,33ha; dự án Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mộc mỹ nghệ, dân dụng tại cụm làng nghề Xước Dũ tại phường Hương Hồ với quy mô 689,8 m­­­­­­2; và Dự án xây dựng nhà máy sản xuất nến Thái Bình tại cụm Công nghiệp Tứ Hạ với quy mô 5000 m2.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.768.259
Truy câp hiện tại 588