Tìm kiếm thông tin
Quy hoạch, chiến lược, Kế hoạch
Ngày 08 tháng 9  năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân lô đất ở tại tổ dân phố La Chữ Thượng (cụm 2 cũ), phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, với những nội dung chủ yếu sau:  
Trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thị xã Hương Trà đã tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Từng bước xây dựng thị xã Hương Trà phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025 theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).  
Ngày 21/8/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1144/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình và giải pháp hạ tầng kỹ thuật trong dự án đầu tư hạ tầng Khu dân cư xen ghép TDP 7, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà. Nội dung Quyết định kèm theo dưới đây.
Ngày 01/9/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hương An, nay là phường Hương An, thị xã Hương Trà đến năm 2020, những nội dung chính như sau:  
Nhằm triển khai thực hiện kịp thời các dự án trong năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã theo Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020, trong đó:  
Ngày 7/8/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1036/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế mặt bằng phân lô đất ở xen ghép tại thôn Triều Sơn Nam, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 17/8/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1111/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân lô đất tại thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 19 tháng  8 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1125 /QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân lô đất tại thôn Triều Sơn Nam, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 23 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đến năm 2020, những nội dung chính như sau:  
Ngày 26/6/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 749/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.678