Tìm kiếm thông tin
Quy hoạch, chiến lược, Kế hoạch
Quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại thôn Hải Cát 2, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà đã được UBND thị xã phê duyệt tại Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 với những nội dung chủ yếu sau:  
Để đáp ứng nhu cầu của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển đúng với định hướng. UBND phường xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019 như sau:  
Ngày 29 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1224/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, với những nội dung chủ yếu sau:  
Quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại thôn Vĩnh Trị, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà đã được UBND thị xã phê duyệt tại Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 1/10/2018 với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 19 tháng 9 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 817/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại vùng Lai Bai, TDP 7, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 7 tháng 9 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 743/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương An, nay là phường Hương An, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:  
Ngày 14 tháng 8 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 665/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại xứ Tân Canh, thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 8 tháng 8 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 607/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu dịch vụ du lịch – Bãi tắm cộng đồng (tỷ lệ 1/500) xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng mức đầu tư 134,670,017,847.16 đồng với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1680/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hương Trà, cụ thể như sau:  
Ngày 28 tháng 5 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại xứ Đồng Đạc Dài, TDP Sơn Công 1, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.816.051
Truy câp hiện tại 82