Tìm kiếm thông tin
Quy hoạch, chiến lược, Kế hoạch
Ngày 04/4/2019, UBND thị xã ban hành công văn số 749/UBND-TCKH về cung cấp thông tin và đề xuất bổ sung dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thị xã Hương Trà.  
Ngày 04  tháng 04 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 259 /QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 710/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 định hướng đến năm 2020: dự án Trang trại nông nghiệp trồng trọt công nghệ cao tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà.  
Thực hiện Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng và hạng mục chung như sau:  
Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nghĩa trang nhân dân phường Hương Văn (giai đoạn 1), thị xã Hương Trà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp công trình như sau:  
UBND thị xã Hương Trà đang tiến hành sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất với các nội dung sau:  
UBND thị xã Hương Trà đang tiến hành sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất với các nội dung sau:  
Ngày 16  tháng  3 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 645 /QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế” do tổ chức Zhi Shan Foundation (Đài Loan - Trung Quốc) tài trợ với những nội dung sau:  
Phát triển du lịch Hương Trà là một bộ phận trong chương trình kinh tế trọng điểm của thị xã theo tinh thần Nghị quyết Thị ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Ngày 25 tháng 12 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1332/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ du lịch sinh thái Khe Đầy (tỷ lệ 1/500), thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký với những nội dung chủ yếu sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.895.928
Truy câp hiện tại 192