Tìm kiếm thông tin
Quy hoạch
Ngày 14 tháng 8 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 665/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại xứ Tân Canh, thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 8 tháng 8 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 607/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu dịch vụ du lịch – Bãi tắm cộng đồng (tỷ lệ 1/500) xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng mức đầu tư 134,670,017,847.16 đồng với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1680/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hương Trà, cụ thể như sau:  
Ngày 28 tháng 5 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại xứ Đồng Đạc Dài, TDP Sơn Công 1, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:
Nhằm triển khai thực hiện dự án: Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hue Spirit Sanctury, với quy mô 6,33ha; dự án Đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mộc mỹ nghệ, dân dụng tại cụm làng nghề Xước Dũ tại phường Hương Hồ với quy mô 689,8 m­­­­­­2; và Dự án xây dựng nhà máy sản xuất nến Thái Bình tại cụm Công nghiệp Tứ Hạ với quy mô 5000 m2.
Ngày 21 tháng 3 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 186/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở tại thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:
Nhằm triển khai thực hiện dự án: Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại xã Hương Bình, với quy mô 20ha, tại khu vực đường Tỉnh 16, đoạn qua xã Hương Bình, thị xã Hương Trà. Dự án đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã theo Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018.
Công tác quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần tích cực vào việc sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả; thông qua việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt đã tác động tích cực đến quản lý, sử dụng và chuyển dịch đất đai, thực hiện thu hồi tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và khu dân cư, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cơ bản được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.713.808
Truy câp hiện tại 465