Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy hoạch, chiến lược, Kế hoạch
Ngày 23/12/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1696/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng phân lô xen ghép đất ở tại TDP Thanh Tiên, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:
Ngày 24/12/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1677/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch nông thôn mới xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 với những nội dung chủ yếu sau:
Ngày 01 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2772/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Hương Trà.  
Ngày 23/9/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1273/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế tổng mặt bằng phân lô xen ghép đất ở tại TDP Thanh Tiên, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 23/9/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1274/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế tổng mặt bằng phân lô xen ghép đất ở tại TDP Thanh Lương 4, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 12/8/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1137/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế tổng mặt bằng xen ghép tại TDP 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà; với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 31/8/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1203/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng phân lô đất ở xen ghép tại thôn Thượng Thôn, xã Hương Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TDP Thượng Khê, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà);  với những nội dung chủ yếu sau:  
Sau chuyển giao 6 đơn vị hành chính, Hương Trà mất đi một số lợi thế về tiềm năng, nhưng đây cũng là cơ hội để thị xã điều chỉnh lại cơ cấu kinh tế, tập trung nguồn lực để phát triển, trở thành đô thị năng động của tỉnh.  
Thị xã Hương Trà vốn có vị trí địa-kinh tế rất thuận lợi: nằm trên trục giao thông đường quốc lộ 1A, cao tốc  Cam Lộ- Túy Loan, đường sắt Bắc Nam, liền kề thành phố Huế và được xác định nằm trong vùng đô thị lõi trung tâm của thành phố Huế trực thuộc TƯ trong tương lai; ngoài ra do địa hình đầy đủ cả ba vùng đồi núi, đồng bằng và vùng đầm phá ven biển. Với vị trí này, Hương Trà sẽ nhận được sự tác động phát triển lan tỏa của thành phố trung tâm đô thị Huế trong quá trình đô thị hóa, thông tin thị trường, phát triển công nghiệp, dịch vụ phụ trợ, tiếp nhận khoa học-kỹ thuật-công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng liên kết kinh tế trong nước và quốc tế...  
Ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.828.482
Truy câp hiện tại 2.236