Tìm kiếm thông tin
Quy hoạch, chiến lược, Kế hoạch >> QH, KH phát triển KTXH
Chiều ngày 10/3/2021, UBND phường Hương Xuân đã phối hợp với đơn vị tư vấn cùng với Bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP tiến hành khảo sát thực địa tại khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại tổ dân phố Thượng Khê.  
Ngày 15/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3155/QĐ-UBND về việc bổ sung cụm công nghiệp Bình Thành, thị xã Hương Trà vào Quy hoạch tổng thể cụm công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Thông tin cụ thể như sau:  
Ngày 7/8/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1036/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế mặt bằng phân lô đất ở xen ghép tại thôn Triều Sơn Nam, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 17/8/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1111/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân lô đất tại thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 19 tháng  8 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1125 /QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân lô đất tại thôn Triều Sơn Nam, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 23 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đến năm 2020, những nội dung chính như sau:  
Ngày 26/6/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 749/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:  
Ngày 02/7/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 797/QĐ-UBND về việc phê duyệt phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1:500 Khu chức năng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tại xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.277.448
Truy câp hiện tại 3.945