Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Bếp ăn Trường Mầm non Sơn Ca
Ngày cập nhật 22/07/2019

Ngày 05 tháng 7 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 673/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bếp ăn Trường Mầm non Sơn Ca

 

Trường Mầm non Sơn Ca chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Chi tiết như sau:

               

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(1000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Phân công việc đã thực hiện

36.313

Ngân sách thị xã

 

 

 

 

1

Gói thầu số 01: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

32.313

 

Đã thực hiện

 

 

2

Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán

4.000

 

Đã thực hiện

 

 

II

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

542.791

 

 

 

 

1

Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp

525.454

Chỉ định thầu

Quý III/2019

Trọn gói

90 ngày

2

Gói thầu số 04: Giám sát thi công

16.677

Chỉ định thầu

Quý III/2019

Trọn gói

90 ngày

3

Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình

660

Chỉ định thầu

Quý III/2019

Trọn gói

90 ngày

III

Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

27.812

 

 

 

 

1

Quản lý dự án, thẩm định thiết kế, dự toán; thẩm định BCKTKT; thẩm định mời thầu và kết quả đầu thầu; đăng tải thông tin đấu thầu; thẩm tra phê duyệt quyết toán

27.812

 

 

 

 

2

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

 

 

 

 

 

IV

Dự phòng:

19.091

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

626.007

 

 

 

 

 

               
               

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 272