Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà đến năm 2020
Ngày cập nhật 02/08/2019

Ngày 25 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu trung tâm Xã trong đồ án quy hoạch nông thôn mới xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:

 

1. Phạm vi ranh giới:

- Phía Bắc và phía Đông: Giáp đất ở;

- Phía Tây giáp đường quy hoạch lộ giới 11,5m;

- Phía Nam giáp đường quy hoạch lộ giới 13,5m.

2. Quy mô: Khoảng 0,27ha.

3. Chức năng sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã trong đồ án quy hoạch Nông thôn mới xã Hương Toàn đã được phê duyệt: Đất văn hóa – Văn hóa trung tâm thôn Giáp Trung.

4. Lý do điều chỉnh: Phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

5. Phương án điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh thành đất giáo dục – Trường mầm non Hương Toàn (cơ sở 2).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tập tin đính kèm:
Thanh Hiền - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 210