Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Nông thôn mới xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà đến năm 2020
Ngày cập nhật 21/10/2019

Ngày 09 tháng 10 năm 2019,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1241/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà đến năm 2020 với những nội dung sau:

 

1. Phạm vi ranh giới:

- Phía Đông Bắc: Tiếp giáp đường dây điện 110KV và đất giao thông.

- Phía Tây Bắc: Tiếp giáp đất rừng sản xuất và đất giao thông (trục đường nhánh của đường tránh Huế).

- Phía Tây Nam: Tiếp giáp đất rừng sản xuất và đất giao thông (đường đất).

- Phía Đông Nam: Tiếp giáp đất rừng sản xuất và đất giao thông (đường đất).

2. Quy mô: Khoảng 3,3ha.

3. Chức năng sử dụng đất theo quy hoạch Nông thôn mới xã Hương Thọ đã được phê duyệt: là đất rừng trồng sản xuất.

4. Lý do điều chỉnh: Bố trí quỹ đất phục vụ tái định cư đối với các hộ ảnh hưởng dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn xã Hương Thọ; đồng thời chỉnh trang, tạo quỹ đất ở để phát triển, mở rộng khu dân cư.

5. Phương án điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh từ đất rừng sản xuất 3,3ha sang đất ở.

- Về cơ cấu sử dụng đất có ảnh hưởng liên quan phương án điều chỉnh cục bộ này sẽ được xem xét khi điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới xã Hương Thọ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thanh Hiền - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 236