Tìm kiếm thông tin
Đề nghị bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 tại thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 21/10/2019

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của thị xã và căn cứ nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân tại địa phương. UBND thị xã Hương Trà kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét bổ sung 03 công trình dự án sau vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thị xã Hương Trà, cụ thể như sau:

 

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hương Trà:

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của thị xã Hương Trà, đến nay UBND thị xã Hương Trà đang triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019. Đến nay, đã ban hành thông báo thu hồi đất được 22 công trình dự án; đã thực hiện xong công tác thu hồi đất 05 công trình dự án (Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại xã Hương Bình; hạ tầng kỹ thuật khu dân cư TDP 3, phường Hương Chữ; hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Triều Sơn Trung xã Hương Toàn và dự án Mở rộng đất cơ sở sản xuất kinh doanh tại Hương Vinh; Dự án Nhà máy sản xuất ống nhựa luồn cáp điện HDPE tại Cụm công nghiệp Tứ Hạ); ngoài ra một số dự án đang lập thủ tục thuê đất như: Dự án Khu nghĩ dưỡng cao cấp Hue Spirit Sanctury tại phường Hương Hồ, Dự án công viên nghĩa trang (giai đoạn 1); đã thực hiện thuê đất gồm: dự án mở rộng cơ sở thương mại dịch vụ tại Hương Vinh của Công ty TNHH TM Quang Thiện; bãi đỗ xe của công ty CP vận tải Hùng Đạt, cơ sở lò giết mổ gia súc gia cầm tại Bình Điền; Dự án Nhà máy sản xuất ống nhựa luồn cáp điện HDPE tại Cụm công nghiệp Tứ Hạ; đang triển khai thủ tục đấu giá thu tiền sử dụng đất ở tại một số khu đất tại phường Hương An, xã Hương Phong, Tứ Hạ, Hương Vân, Hương Văn…

2. Đối với các công trình, dự án đề nghị bổ sung

2.1. Sự cần thiết phải bổ sung

- Đối với dự án Khu nông nghiệp Công nghệ cao tại phường Hương An, dự án này đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương tại Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 20/7/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp Công nghệ cao tại phường Hương An, thị xã Hương Trà. Hiện nay đang lập thủ tục thuê đất nhưng vì chưa có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, do đó xin bổ sung để thực hiện thuê đất trong năm 2019, đồng thời nhà đầu tư sẽ triển khai dự án trong năm 2019.

- Đối với dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng tái tạo Thiên Phú tại xã Bình Thành của công ty Công ty CP năng lượng tái tạo Vingo Huế, dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư số Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng tái tạo Thiên Phú. Nay bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất để lập thủ tục thuê đất theo quy định.

- Đối với dự án Trạm nghiền sàng đá xây dựng của Công ty Cổ phần Khai thác đá số 1 Hương Trà tại phường Hương Vân, dự án đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương tại Công văn số 6531/UBND-CT ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đề xuất dự án đầu tư trạm nghiền sàng đá xây dựng của Công ty Cổ phần Khai thác đá số 1 Hương Trà, dự án này sẽ thực hiện việc thuê đất trong năm 2019, do vậy xin bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất để lập thủ tục thuê đất.

2.2. Sự phù hợp các quy hoạch

Tất cả các công trình dự án trên đều phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đên năm 2020 của thị xã Hương Trà, chỉ có trường hợp dự án Trạm nghiền sàng đá xây dựng của Công ty Cổ phần Khai thác đá số 1 Hương Trà, UBND thị xã sẽ lập thủ tục để xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 để tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án theo Công văn số 6531/UBND-CT ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đề xuất dự án đầu tư trạm nghiền sàng đá xây dựng của Công ty Cổ phần Khai thác đá số 1 Hương Trà.

2.3. Diện tích sử dụng đất

Tổng diện tích của 3 công trình dự án nói trên là 8,42ha, trong đó: đất BHK 2,2ha; đất rừng sản xuất 5,95ha, đất khác 0,27ha.

 

Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.140.246
Truy câp hiện tại 683