Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 07/11/2019

Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2798/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hương Trà

 

Tập tin đính kèm:
Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.140.594
Truy câp hiện tại 757