Tìm kiếm thông tin
Điều chỉnh cục bộ thiết kế phân lô đất ở tại tổ La Chữ Trung (tổ 3 cũ), phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 31/03/2020

Ngày 18 tháng 3 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ thiết kế phân lô đất ở tại tổ La Chữ Trung (tổ 3 cũ), phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà với những nội dung sau:

 

1. Lý do điều chỉnh:

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu về đất ở cho các hộ dân trên địa bàn; tạo nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất, tái đầu tư hạ tầng thiết yếu của địa phương.

- Điều chỉnh biến động sử dụng đất theo hiện trạng đối với khu dân cư hiện hữu và điều chỉnh sai lệch tim đường nội bộ sau khi thi công hoàn thành.

2. Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh cục bộ phần thiết kế phân lô đất ở tại tổ dân phố La Chữ Trung (tổ dân phố 3 cũ), phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được phê duyệt Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 và Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND thị xã Hương Trà.

- Diện tích điều chỉnh: 2.032,1m2, bao gồm 08 lô đất ở.

3. Phương án điều chỉnh

- Điều chỉnh giảm diện tích của các lô đất từ số 10 đến số 17 để phù hợp với ranh giới hiện trạng; cụ thể như sau:

STT

Lô số

Diện tích trước điều chỉnh (m2)

Diện tích sau điều chỉnh (m2)

Diện tích giảm

Ghi chú

1

10

256,3

251,2

5,1

 

2

11

253,9

245,9

8

 

3

12

256,9

254,3

2,6

 

4

13

264,5

262,5

2

 

5

14

268

265,4

2,6

 

6

15

267,6

262,9

4,7

 

7

16

271,3

263,6

7,7

 

8

17

239,1

226,3

12,8

 

Tổng cộng

2.077,6

2.032,1

45,5

 
 

- Điêu chỉnh mật độ xây dựng đối với các lô đất sau điều chỉnh, cụ thể như sau:

STT

Lô số

Diện tích (m2)

Mật độ xây dựng (%)

Ghi chú

1

10

251,2

64,9

 

2

11

245,9

65,4

 

3

12

254,3

64,6

 

4

13

262,5

63,8

 

5

14

265,4

63,5

 

6

15

262,9

63,7

 

7

16

263,6

63,6

 

8

17

226,3

67,4

 
 

- Các nội dung khác của Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND thị xã Hương Trà không thay đổi.

Thanh Hiền - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 225