Tìm kiếm thông tin
Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân lô đất ở tại thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 13/04/2020

Ngày 31 tháng 3 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 432/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân lô đất ở tại thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà với những nội dung sau:

 

1. Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh nhu cầu đất ở cho hộ nghèo theo đề xuất của UBND xã Hương Vinh để phù hợp với nhu cầu thực tiến của địa phương; tạo nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất, tái đầu tư hạ tầng thiết yếu của địa phương.

- Chỉnh trang, sử dụng hiệu quả đối với khu đất hiện trạng.

2. Nội dung, phương án điều chỉnh: Điều chỉnh nội dung của quy hoạch phân lô đất ở tại thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh đã được UBND thị xã phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 21/3/2018, cụ thể như sau:

a. Tại điểm c, khoản 4, điều 1

- Nội dung đã được phê duyệt: Bố trí giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ chính sách và hộ nghèo trên địa bàn xã.

- Nội dung phê duyệt điều chỉnh: Chỉnh trang, sử dụng hiệu quả khu đất hiện trạng; đồng thời tạo nguồn thu ngân sách của địa phương để tái đầu tư hạ tầng thiết yếu của địa phương.

b. Tại khoản 3, điều 2

- Nội dung đã được phê duyệt: Tổ chức lập hồ sơ giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho các hộ chính sách và hộ nghèo đảm bảo theo quy định.

- Nội dung phê duyệt điều chỉnh: Tổ chức lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp, hiệu quả.

c. Các nội dung khác của Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND thị xã Hương Trà giữ nguyên, không thay đổi.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế một phần của Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND thị xã Hương Trà (thay thế đối với những nội dung được điều chỉnh tại Quyết định này).

 

Thanh Hiền - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 224