Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 21/05/2020

Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1198 /QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Trà.

 

Theo Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hương Trà với các nội dung như sau:

- Bổ sung 24 công trình, dự án với tổng diện tích 34,330 ha; trong đó, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 8,194 ha sang sử dụng vào mục đích khác;

- Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Hương Trà (trừ đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64) với diện tích 0,240 ha.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 236