Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình Thành, thị xã Hương Trà đến năm 2020
Ngày cập nhật 25/05/2020

Ngày 10 tháng 4 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình Thành, thị xã Hương Trà đến năm 2020với những nội dung sau:

 

1. Phạm vi ranh giới:

- Phía Bắc: Tiếp giáp ranh giới xã Hương Thọ.

- Phía Nam: Tiếp giáp khu dân cư thôn Thọ Bình.

- Phía Đông: Tiếp giáp đất rừng sản xuất do Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong quản lý.

- Phía Tây: Tiếp giáp đất rừng sản xuất và đất trồng cây hàng năm.

2. Quy mô: Khoảng 32ha.

3. Chức năng sử dụng đất đã được duyệt theo quy hoạch Nông thôn mới xã Bình Thành là:

- Đất quy hoạch công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: 3,56ha.

- Đất mặt nước (khe Vươn): 1,78ha.

- Đất trồng cây hàng năm: 1,07ha.

- Đất ở mới: 1,68ha.

- Đất giao thông: 0,53ha.

- Đất đồi chưa sử dụng: 0,04ha.

- Đất rừng sản xuất: 23,34ha.

4. Lý do điều chỉnh: Chỉnh trang; hình thành khu vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp theo Kế hoạch triển khai Đề án phát triển công nghiệp nông thôn của tỉnh trên địa bàn thị xã Hương Trà đến năm 2025; đồng thời việc điều chỉnh nhằm định hướng cho việc mở rộng quỹ đất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp về khu đất phía Đông (khu đất rừng sản xuất) khi có nhu cầu.

5. Phương án điều chỉnh quy hoạch:

5.1. Đối với khu đất đã phê duyệt quy hoạch nông thôn mới là đất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (khu CN-TTCN Thọ Bình, diện tích 20ha):

- Giữ nguyên 3,56 ha là đất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

- Điều chỉnh 16,44ha đất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, sang các loại đất, diện tích cụ thể như sau (điều chỉnh phù hợp theo hiện trạng):

+ Đất mặt nước, sông suối là 0,27ha.

+ Đất giao thông là 0,3ha.

+ Đất trồng cây lâu năm là 2,96ha.

+ Đất trồng cây hàng năm khác là 5,67ha.

+ Đất trồng rừng sản xuất là 7,24ha.

5.2. Đối với khu đất điều chỉnh sang đất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp:

- Điều chỉnh sang đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đối với các loại đất, diện tích cụ thể như sau:

+ Đất mặt nước (khe Vươn) là 1,78ha.

+ Đất trồng cây hàng năm là 1,07ha.

+ Đất ở mới là 1,68ha.

+ Đất giao thông là 0,53ha.

+ Đất đồi chưa sử dụng là 0,04ha.

+ Đất rừng sản xuất là 23,34ha.

- Về cơ cấu sử dụng đất có ảnh hưởng liên quan phương án điều chỉnh cục bộ này sẽ được xem xét khi điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới xã Bình Thành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thanh Hiền - Phòng QLĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 237