Tìm kiếm thông tin
Bổ sung quy hoạch khu vực khoáng sản đất làm vật liệu san lấp vào Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Ngày cập nhật 29/05/2020

Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 về việc bổ sung quy hoạch khu vực khoáng sản đất làm vật liệu san lấp vào Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 238