Tìm kiếm thông tin
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hương Vinh 2020
Ngày cập nhật 09/08/2020

Ngày 23 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đến năm 2020, những nội dung chính như sau:

 

1. Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô:

- Vị trí: Thửa đất số 422, và một phần diện tích thửa 421, tờ bản đồ số tờ bản đồ số 26 (đo đạc 2010); tại thôn Triều Sơn Nam, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà.

- Phạm vi ranh giới hiện trạng:

+ Phía Bắc: Tiếp giáp đất trồng cây hằng năm.

+ Phía Tây: Tiếp giáp đất giao thông.

+ Phía Nam: Tiếp giáp đất ở.

+ Phía Đông: Tiếp giáp đất ở và đất nghĩa địa.

- Quy mô: Khoảng 383m2.

2. Chức năng sử dụng đất:

- Theo quy hoạch Nông thôn mới xã Hương Vinh, vị trí thửa đất nằm trong khu vực chưa quy hoạch chức năng sử dụng đất.

- Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Hương Trà, thửa đất nằm trong phạm vi quy hoạch đất ở.

- Theo quy hoạch chung thành phố Huế, thửa đất nằm trong phạm vi quy hoạch đất ở.

3. Lý do điều chỉnh:

- Để thiết kế phân lô quy hoạch đất ở, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã được UBND thị xã thống nhất chủ trương tại công văn số 2641/UBND-QH ngày 30/10/2017.

4. Phương án điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh khu đất chưa quy hoạch chức năng sử dụng đất theo quy hoạch nông thôn mới xã Hương Vinh sang đất ở với diện tích khoảng 383m2.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 199