Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân lô đất ở tại thôn Triều Sơn Nam, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 22/08/2020

Ngày 19 tháng  8 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1125 /QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân lô đất tại thôn Triều Sơn Nam, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, với những nội dung chủ yếu sau:

 

1. Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh kích thước các cạnh thửa đất đã được phê duyệt quy hoạch phù hợp với hiện trạng thửa đất.

- Chỉnh trang, sử dụng phù hợp đối với khu đất hiện trạng.

2. Nội dung, phương án điều chỉnh: Điều chỉnh nội dung của quy hoạch phân lô đất ở tại thôn Triều Sơn Nam, xã Hương Vinh đã được UBND thị xã phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 14/6/2017, cụ thể như sau:

a. Điểu chỉnh “quy mô” tại điểm b, khoản 4, điều 1

- Nội dung đã được phê duyệt: Diện tích 790,5m2.

- Nội dung phê duyệt điều chỉnh: Diện tích 776,0m2.

b. Điều chỉnh “phương án phân lô đất ở liên kế có vườn” tại điểm b, khoản 5, điều 1

- Nội dung đã được phê duyệt: Diện tích lô nhỏ nhất 130,9m2; diện tích lô lớn nhất là 199,2 m2.

- Nội dung phê duyệt điều chỉnh: Diện tích lô nhỏ nhất 137,1m2; diện tích lô lớn nhất là 175,8 m2.

 c. Điều chỉnh nội dung “tổng hợp cơ cấu sử dụng đất”, tại điểm c, khoản 5, điều 1

- Nội dung đã được phê duyệt:

 

TT

Loại đất

Diện tích

(m2)

Tỷ lệ

(%)

Mật độ xây dựng thuần (%)

Chiều cao (m)

Tầng cao

1

Đất ở phân lô

664

84

70%-77%

≤ 16m

1-4

2

Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật

126,5

16

 

 

 

Tổng cộng

790,5

100

 

 

 

- Nội dung phê duyệt điều chỉnh:

TT

Loại đất

Diện tích

(m2)

Tỷ lệ

(%)

Mật độ xây dựng thuần (%)

Chiều cao (m)

Tầng cao

1

Đất ở phân lô

649,6

83,7

Được nội suy theo kết quả  kèm theo

≤ 16m

1-4

2

Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật

126,4

16,3

 

 

 

Tổng cộng

776,0

100

 

 

 

+ Mật độ xây dựng được nội suy cụ thể như sau:

* Lô số A1, diện tích 161,8 m2 , mật độ xây dựng 73,8%.

* Lô số A2, diện tích 137,1m2 , mật độ xây dựng 76,3%.

* Lô số A3, diện tích 174,9m2 , mật độ xây dựng 72,5%.

* Lô số A4, diện tích 175,8 m2 , mật độ xây dựng 72,4%.

c. Các nội dung khác của Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân lô đất ở tại thôn Triều Sơn Nam, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà giữ nguyên, không thay đổi.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 270