Tìm kiếm thông tin
Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà công bố, công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã
Ngày cập nhật 30/08/2020

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời các dự án trong năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã theo Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020, trong đó:

 

- Bổ sung 06 công trình, dự án với tổng diện tích 14,50 ha.

- Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Hương Trà (trừ đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64) với diện tích 1,01 ha.

Cụ thể:

 

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Diện tích
(ha)

Loại đất hiện trạng

1

Trạm bảo vệ rừng tại thôn Hải Cát

Xã Hương Thọ

0.05

- Đất rừng sản xuất

2

Dự án khai thác đá Granite làm vật liệu xây dựng thông thường

Xã Hương Bình

9.37

- Đất rừng sản xuất

3

Nhu cầu thuê đất để làm lò giết mổ gia súc (di dời lò mổ tại phường Hương Văn để xây dựng trụ sở BCH quân sự thị xã Hương Trà)

Phường Hương Văn

0.15

- Đất bằng trồng cây hàng năm khác

4

Đấu giá đất ở vùng Lai Bai, phường Hương Hồ (bổ sung)

Phường Hương Hồ

0.10

- Đất bằng chưa sử dụng

5

Đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư Hải Dương 3

Xã Hải Dương

0.31

- Đất bằng chưa sử dụng

6

Nhu cầu thuê đất để làm bãi thải của dự án Nạo vét lòng hồ thủy điện Bình Điền

Xã Bình Tiến

4.52

- Đất bằng chưa sử dụng

7

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã Hương Trà với diện tích 1,01 ha (trừ đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993)

Tứ Hạ

0.18

- Đất trồng cây lâu năm

Hương Hồ

0.25

Hương An

0.24

Hương Văn

0.13

Hương Xuân

0.03

Hương Chữ

0.10

Xã Hương Phong

0.08

TỔNG CỘNG

15.51

 

UBND thị xã Hương Trà tổ chức công bố, công khai nội dung bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã đối với các dự án nói trên để mọi người được biết và tổ chức thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

 

Trần Đăng Quang - TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.167.802
Truy câp hiện tại 235